Історія туризму та рекреації

Проблеми розвитку нових рекреаційних зон на Україні

Необхідно відзначити, що туристична індустрія України перебуває у зародковому стані. Наявні туристичні фірми працюють у абсолютній більшості на вивіз туристів, а отже і капіталу. Навіть такі туристично-привабливі міста як Львів, Ужгород, Чернівці, Мукачеве не мають необхідної інфраструктури для прийому груп зарубіжних туристів.
Туристична індустрія потребує відповідного рівня товарів і послуг. Таким чином, сільський район має забезпечити якісними продуктами харчування та створити умови для розвитку зеленого сільського туризму.
Міста потребують необхідної кількості відповідного рівня готелів, а їхня інфраструктура вимагає складної техніки та якісних комунальних послуг. Необхідно мати розвинені інформаційну та транспортну системи, які забезпечать обмін інформацією і пересування туристів. Туристичні оператори та менеджери туристичних фірм мають розробити привабливі туристичні маршрути і забезпечити необхідний рівень дозвілля й екскурсій. Найкращим варіантом є комбінація усіх видів туризму. Ділова людина, яка приїхала на конференцію, семінар або симпозіум, повинна мати можливість у стислі терміни отримати набір туристично-пізнавальних та розважальних послуг. На часі - створення ділових центрів, де належним чином були б представлені туристичні можливості України та відповідного регіону.
Майже нерозвинений в Україні сільський туризм. На цьому рівні необхідна просвітницька робота щодо створення умов для туристів. Одночасно на рівні регіонів бажано мати туристичні агенції, які будуть займатися організацією і транспортуванням відповідних груп, оскільки без попередньої підготовки такий туризм розвивається дуже повільно. Необхідно мати транспортні засоби для переміщення туристів, оскільки ця категорія людей відчуває потребу рухатись і рідко погоджується сидіти на одному місці тривалий термін.
На сьогодні мало використовуються кільцеві туристичні маршрути та нетрадиційні напрямки, які приваблюють туристів. Розвиток таких маршрутів потребує кооперації у регіонах та між ними. Додатковими видами можуть стати кінний та піший туризм у Карпатах, водний туризм ріками тощо. Активніше має розвиватися туризм в екологічно чистих районах, де вода, повітря та їжа лікують і сприяють моральному відпочинку. При занепаді колгоспного господарства і потребі його реструктуризації цей напрямок може стати важливим елементом у формуванні економічної інфраструктури сільського району.
Таким чином можна зробити висновок, що оптимальним варіантом розвитку туристичної індустрії України та появи нових місць туристичного призначення міг би бути комплексний підхід, який передбачає формування необхідної інфраструктури. Останню можна сформувати лише на засадах кооперації і ділового партнерства. Практично це є шлях до формування регіональних програм економічного розвитку на основі пріоритету, яким є туризм.
Проте підсумки розвитку туристичної галузі України в цілому відповідають динаміці економічних процесів, що відбуваються в державі. Водночас, світові політичні та економічні процеси останніх років також справляють суттєвий вплив на обсяги, напрямки та структуру туристичних потоків.
Статистичні дані за 2007 р. дозволяють зробити висновок про те, що туризм в Україні розвивається сталими темпами, продовжуючи позитивні тенденції 2002-2007 років.
За даними ДТА України обсяги туристичних потоків в Україні становили у 2008 р.:
− Іноземний (в’їзний) туризм 6,3 млн. осіб.
− Внутрішній туризм 7,2 млн. осіб.
− Обсяг туристського споживання 22,6 млрд. грн. або 4,2 млрд. дол. США (розраховано у відповідності до Рекомендацій ВТО по статистиці туризму).

Таблиця 1
Обсяги туристичних потоків в Україні

Іноземний (в’їзний) туризм в Україні розвивається сталими темпами у відповідності до світових тенденцій та прогнозів Всесвітньої туристичної організації. Зростання обсягів цього виду туризму відмічається в Україні три останніх роки, починаючи з 2002 р.
Протягом 2008 р. Україну відвідали 12,8 млн. іноземних громадян, в тому числі 6,3 млн. іноземних (в’їзних) туристів.

Таблиця 2
Статистичні дані в’їзного іноземного туризму


Темп приросту кількості іноземних (в’їзних) туристів у 2008 р. є досить значним і становить 9 %, але є меншим порівняно з темпом приросту у 2007 р. (+31 %).

Таблиця 3
Структура іноземного (в’їзного) туризму в Україні

За метою відвідання структура іноземного (в’їзного) туризму у 2008 р. змінилась порівняно з 2007 р. Питома вага службових поїздок зменшилась на 10 % та одночасно збільшилась на 9 % питома вага приватних подорожей.
Приріст кількості іноземних (в’їзних) туристів на 535 тис. осіб у 2008 р. забезпечений ростом числа приватних подорожей на 849 тис. та організованого туризму на 149 тис., що переважило негативний результат скорочення на 463 тис. числа службових поїздок.

Таблиця 4
Напрямки іноземного (в’їзного) туризму*


Внутрішній туризм в Україні набув позитивних темпів розвитку у 2001 р., що продовжується чотири роки поспіль, враховуючи також і 2008 р. Протягом 2008 р. Україною подорожували 7,2 млн. внутрішніх туристів. Темп приросту кількості внутрішніх туристів у 2008 р. становив 4 %, у 2003 р. (+5 %), у 2002 р. (+3 %).
Київ – одне з найпривабливіших міст України з точки зору різноманітності культурних та політичних подій. Значення міста як історико-культурного центру Східної та Центральної Європи, унікальність пам’яток історії, культури та архітектури, включення міста в почесний список історичних міст ООН – все це робить Київ привабливим об’єктом для проживання, ведення економічної діяльності та туристського відвідування.