Розробка туру в Болгарію

Організаційно-технічне забезпечення туру

Для того,щоб тур був цікавим, для туристів будуть надані гід-перекладач, інструктор-методист а також екскурсоводи,які будуть знайомити туристів з видатними місцями Болгарії.
Гід - екскурсовод - фізична особа, яка володіє фаховою інформацією про країну (місцевість) перебування, визначні місця, об'єкти показу, а також мовою цієї країни чи мовою іноземних туристів (відвідувачів), яких приймають, або загальнозрозумілою для них мовою.
Також туристам будуть надані екскурсійно-інформаційні, організаційні послуги та кваліфіковану допомогу учасникам туру в межах договору про надання туристичних послуг та здійснює свої функції лише на підставі дозволу.
Питанням безпеки туризму присвячено чимало публікацій. Умовно їх можна поділити на три групи за аспектами дослідження та колом охоплюваних питань: сутність безпеки туризму та чинників впливу; механізми, що забезпечують належний рівень безпеки; нормативні й законодавчі акти різних країн та міжнародних організацій. Безпека — це ширше поняття, аніж тільки охорона здоров’я та життя. До нього належать також охорона майна, цінностей, багажу, обладнання та іншої власності туриста.
Безпека в галузі туризму» як сукупність чинників, що характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму. Питання безпеки туризму декларовано в Хартії туризму та Кодексі туриста, які було прийнято на VI сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 1985 р., Гаазькою парламентською конференцією з туризму 1989 р. та ін. 9—11 червня 1995 р. в Естерунді (Швеція) під егідою ВТО було проведено I Міжнародну конференцію з безпеки туризму і зменшення ризиків під час подорожей, у якій брали участь представники національних туристських адміністрацій, туристських асоціацій, дослідних і навчальних закладів сфери туризму і великих туристичних фірм багатьох країн. Доповідачі на конференції зазначили, що безпека туризму і зменшення ризиків під час подорожей порушують широкий спектр питань: нещасні випадки, хвороби, епідемії, зокрема поширення ВІЛ-інфекції; тероризм, військові ускладнення і перевороти; піратство; криміногенна ситуація і злочинність; поширення наркотиків; радіоактивне й інше зараження місцевості; проституція; вандалізм і будь-які форми насильства; комплексний розгляд ризиків, пов’язаних з прибулими туристами, місцевими жителями та індустрією туризму загалом. Як бачимо, ризиків, що стосуються туристів та суб’єктів туристичної діяльності, чимало.
Саме таку безпеку туроператор має забезпезпечити для туриста.