Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

14.2. Технологія розроблення маркетингової стратегії фірми

Розроблення й аналіз стратегічних альтернатив, а також вибір оптимальної моделі стратегічного розвитку туристичної фірми вважаються серцевиною стратегічного планування і маркетингу фірми. Реалізація маркетингової стратегії пов’язана з плануванням інструментарію (маркетинг-міксу) і системи тактичних заходів (плани маркетингової діяльності).

Оцінювання і контроль реалізації стратегічних планів є логічно завершальним етапом процесу стратегічного планування маркетингу туристичної компанії, коли забезпечується зворотний зв’язок між цілями і засобами їх досягнення.

Під час стратегічного планування маркетингу застосовують певну технологію оцінювання і вибору стратегії маркетингу фірми та її СГП (рис. 14.1).

Оцінювання поточної стратеги допускає вирішення таких завдань:

• визначення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників маркетингового середовища на реалізацію вибраної стратегії;

• визначення рівнів досягнення поставленої стратегічної мети маркетингу;

• розроблення й оцінювання моделей стратегічного маркетингового планування.

Корпоративна стратегія туристичної компанії характеризує довготермінову поведінку фірми на цільових ринках. Розумій-Рис. 14.1. Технологія розроблення маркетингової стратегії туристичної фірми

ня ділової стратегії характерне для верхнього (вищого) рівня управління, для нижчих рівнів застосовується функціональна стратегія для позначення напрямів діяльності господарсько- управлінських підрозділів фірми.