Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

12.5. Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі

Одне з головних завдань аналізу полягає в тому, щоб на основі проведених досліджень визначити закономірності, які дають можливість обґрунтовано прогнозувати зміну ефективності торгової операції менеджера з туризму залежно від умов її проведення. Критерієм ефективності торгової операції є прибуток туристичної компанії. Відповідно ефективність реклами розуміють як зміну прибутку туристичної компанії під впливом реклами.

Зрозуміло, що обґрунтований прогноз зміни прибутку під впливом реклами можна забезпечити тільки за умови, якщо

відомі кількісні зв’язки між прибутком підприємства й усіма основними величинами, від яких вона залежить (у тому числі й від параметрів, що визначають інтенсивність перенесення інформації про пропоновані туристичні напрями і туристичні пакети та їх дію на свідомість людей). Таким чином, для вирішення завдання з виявлення ефективності реклами туристичної компанії необхідно використовувати рівняння визначення прибутку від проведення рекламної кампанії, розв’язання якого полягає в отриманні додаткової важливої інформації, яка враховує загальний вплив на прибуток не тільки параметрів, що характеризують переміщення фінансових коштів туристичної компанії, а й решти всіх параметрів інформаційного процесу рекламної кампанії, що проводиться.

Вирішення цього завдання в розмірних величинах лише традиційним методом є складним завданням. Проте спростити таке вирішення можна, якщо проводити дослідження в безрозмірних величинах методом узагальненого аналізу, який нині широко застосовується в різних галузях народного господарства. Це спрощення досягається за рахунок раціональнішої форми виразу кількісних зв’язків між прибутком і всіма первинними величинами, від яких воно залежить. Слід зазначити, такий метод досить ефективно використовується нині і під час вирішення цілого класу економічних завдань. Отже, для аналізу ефективності реклами доцільно використовувати метод узагальненого аналізу.

Вирішення завдань методом узагальненого аналізу складається з двох основних етапів. На першому етапі необхідно вивести рівняння ефективності реклами. На другому етапі експериментальним методом визначаються кількісні зв’язки між ефективністю реклами і безрозмірними параметрами (критеріями), які впливають на неї. Основна специфіка вирішення завдання методом узагальненого аналізу полягає у проведенні першого етапу.