Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

9.3. Визначення конкурентоспоможності туристичних компаній на національному ринку

Приклад

Проведемо оцінювання конкурентоспроможності туристичних компаній м. Києва.

Усього у вибірці туристичних фірм м. Києва опинилося 12 компаній. Спочатку ми виокремили 10 ресурсів цих компаній, які, на нашу думку, визначають інтегральну конкурентоспроможність. Але для коректного вирішення регресійного завдання число значень спостереження як мінімум, більш необхідне, ніж число з’ясованих значень. Тобто для коректного підбору 10 вагових коефіцієнтів необхідно близько 70—100 значень спостережень інтегральної конкурентоспроможності. А в нашій вибірці є всього 12 туристичних компаній, за якими можна спостерігати відповідно 12 значень їх ринкових часток. Дані позиціювання туристичних компаній на туристичному ринку м. Києва згідно з проведеним розрахунком конкурентоспроможності компаній і даних Державного комітету статистики України показано в табл. 9.1 і рис. 9.1.

Таблиця 9.1. Позиціювання туристичних компаній на туристичному ринку м. Києва

Назва туристичної компаніїРинкова частка, %
“САМ”14
“Гамалія”12
“Сага”10,5
“Пан Юкрейн”8,5
“Галопам по Європах”8
“Сьоме небо”7,5
“Кий Авіа”6
“Дельта Тревел”5,5
“Яна”5
“Агентство гарячих путівок”4
“Світлана”3,5
“Подорожник”2
Інші13,5
Таким чином, за відомими (обчисленими) значеннями інтегральної конкурентоспроможності К і відомими (оціненими, обчисленими) значеннями конкурентоспроможності окремих ресурсів підприємства Кг визначимо показник вагомості у формуванні інтегральної конкурентоспроможності туристичної компанії.

Оскільки відомий тісний і практично однозначний зв’язок між ресурсами підприємства та його інтегральною конкурентоспроможністю, що виявляється як відносна частка ринку, що належить аналізованому туристичному підприємству, то в цьому випадку для N’ ресурсів підприємства, які беруться до уваги, необхідно обчислити Nr рівнянь:

Рис. 9.1. Позиціювання туристичних компаній на туристичному ринку м. Києва

Тобто показник конкурентоспроможності Кг окремого ресурсу R{ підприємства j визначається як відношення значення цього ресурсу і підприємства j до максимального значення ресурсу виду і серед усіх підприємств ,7 = 1,..., iVnp. Тим самим максимальне значення конкурентоспроможності Кг. = 1 по