Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 1

3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів

Асоціація Світової ради з туризму та подорожі (WTTC) провела дослідження споживчих переваг українських і російських туристів, метою якого став аналіз споживчої поведінки російськомовних туристів, що виїжджають у туристичні поїздки за кордон. Маркетологи (WTTC) намагалися знайти відповіді на питання: Як часто українці та росіяни виїжджають у зарубіжні турне? Яким варіантам закордонного відпочинку вони віддають перевагу? Яка орієнтовна середня вартість поїздок, на яку вони розраховують? Як відбувається вибір агентства для покупки путівки? Як ці показники залежать від різних со- ціально-демографічних характеристик українських і російських туристів?

Як метод дослідження було вибрано кількісне опитування за наперед розробленою формалізованою анкетою, яке проводилося в жовтні 2007 р. Було зібрано 412 повноцінних анкет, на базі яких і проводився подальший аналіз.

Анкетування туристів проводилося після закінчення екскурсій курортами Азіатських країн. Серед опитаних респондентів жінки становили більшість (61 %). Серед вікових груп найбільше представлена група від 25 до 35 років (38 %), приблизно в рівних частках (близько 20 % кожна) представлені категорії від 17 до 24 років і від 36 до 45 років. На старші вікові категорії у сумі припало 18—20 %. Більше половини респондентів мають вищу освіту. 56 % одружені і близько половини опитаних мають дітей. Понад третину опитаних становлять кваліфіковані фахівці, близько 11 % — керівники різного рівня. Середній рівень доходу респондентів перебуває в діапазоні 400—600 дол. США на людину в місяць.

Перші отримані результати маркетингового дослідження полягали в тому, що переважна більшість, як українських, так і російських туристів, не дуже активно використовують зарубіжні напрямки виїзду на відпочинок. 78 % опитаних москвичів виїжджають за кордон не більше ніж один раз на рік. Але є і стійка

група туристів (18 %), що практикують відпочинок два, а то і три рази на рік. Основними стримувальними чинниками активного зарубіжного туризму є, з одного боку, обмежені фінансові можливості сім’ї, що можуть собі дозволити не більше однієї поїздки на рік, з іншого боку — відсутність вільного часу, що відводиться на відпустку (за наявності фінансових можливостей). Зазначимо, що виїзди один раз на рік характеризують групи як з низьким рівнем доходів, так і з високим. Найчастіше подорожують російськомовні туристи з доходами від 700 до 1500 дол. США на людину.

Як показали результати проведеного маркетингового дослідження найпопулярнішим видом туризму в українських і російських туристів, що проживають у столичному регіоні та великих мегаполісах, таких як Москва, Київ, Санкт-Петербург, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, є відпочинок біля моря.

Пляжній відпустці віддають перевагу як мінімум половина туристів. Активні екскурсійні програми привертають увагу більшої половини опитаних респондентів (рис. 3.1).

Згідно зі статистичними даними компаній “Alta tur” (Росія, м. Москва) і “Сага” (Україна, м. Київ) з погляду ціни найбільшим попитом у туристів з України і Росії користуються тури в діапазонах 300—500 і 500—700 дол. США за тиждень відпочинку за кордоном (рис. 3.2).

Очевидною є закономірність, яка показує, що зі зростанням доходу потенційних туристів збільшується і доступна вартість путівок. Отже, групи з високим рівнем доходів, що їдуть на відпочинок за кордон, не часто віддають перевагу дорогим турам тривалістю від 10 днів. Разом з тим простежується й інша тенденція: доступність (у цьому випадку — саме доступність, тобто готовність платити за поїздку більше) дорогих поїздок збільшується зі зростанням рівня доходів респондентів (потенційних туристів) (табл. 3.1).Рис. 3.1. Переважний тип зарубіжного туризму, %*

* Сума процентів більше 100, оскільки респондент міг вибирати декілька варіантів відповіді.Рис. 3.2. Прийнятна вартість туристичної поїздки на людину за тижневий відпочинок, дол. США

Таблиця 3.1. Залежність вартості туристичної поїздки від рівня освіти, %

Доступна вартість поїздки на людину за тижневий відпочи­нок, дол. СШАСередня / середня спеціальнаНезакінчена вищаВища
500—65029,5
651—80038,742,2
801—90023,635,0
901—1000
1001—1500
1501—2000
100100100