3.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу

6.4. Франшизна плата як елемент співпраці

Однією з основних умов, що визначають бізнес франчайзингу, є відрахування власникові торгової марки. Чому люди готові платити за користування ім'ям або торговою маркою? Тому що вони добре відомі клієнтам і тим самим гарантують стійкий збут продукції або послуг, а також тому, що з відомою назвою приходить відповідний імідж, до якого залучається бізнесменпочатківець.

Франчайзі вирішує купити франчайзинг для того, щоб отримати переваги від вже апробованої концепції, існуючої торгової марки. Саме за ці переваги франчайзі й ділитиметься частиною прибутків.

У зарубіжній практиці немає законів, які вимагали б, щоб франчайзинг надавався якійнебудь особі. У франчайзера є тільки свобода вибору тих франчайзі, які, на його думку, найкращим чином сприятимуть посиленню системи франчайзингу. Проте, наприклад, відмова надати франчайзинг кваліфікованому франчайзі в СІЛА буде порушенням чинного там антитре стового законодавства. На відміну від американського досвіду в умовах українського ринку, що складається, відсутнє спеціальне законодавство з франчайзингу, і ведення справ за цією системою повинне узгоджуватися з чинним законодавством України щодо підприємництва. Розглянемо тут головне економічне питання — розміри плати за користування франшизою.

Щоб вирішити це питання, необхідно провести спочатку попередній фінансовий аналіз потенційного підприємства франчайзі. Цей аналіз повинен показати, що франчайзі матиме прийнятний прибуток на свої вкладення після оплати поточних витрат, боргів, виплат франчайзеру.

Аналіз можливого потенціалу успіху бізнесу на базі франчайзингу буде набагато простіший, якщо є прототип аналогічної роботи, що дає добрі результати. Якщо цього немає, то, здійснюючи аналіз, доведеться робити ряд припущень. Іншими словами, дватри роки реального досвіду роботи прототипу в сто разів цінніше для проведення аналізу, ніж десять сторінок припущень про те, що може зробити франчайзі. Звичайно, відсутність прототипу не виключає аналізу, але він стає важчим, а його результати — менш надійними.

Фінансовий аналіз повинен ґрунтуватися на знаннях організаційної та технічної сторін бізнесу в усіх аспектах.

У будь-якому випадку в аналізі бізнесу потенціального (теоретичного) франчайзі повинно враховуватися наступне: оцінка впливу на можливий прибуток різних доходів, зобов'язаних зі зміною в архітектурі та інтер’єрі приміщення, його устаткування тощо, тобто з капітальними вкладеннями — вирішення організаційних питань — аналіз існуючих місцерозташувань підприємства, пропонованих франчайзі: чи є вони оптимальними на сьогоднішній день.

Для підприємства торгівлі також доведеться дізнатися, які типи товарів і ціна на них. Необхідно провести аналіз персоналу, реклами й витрат на неї, методів роботи існуючих конкурентів; пропоновані розміри виплат, які повинен буде робити франчайзі для підтримки системи франчайзингу в цілому.

На завершальному етапі доведеться провести розрахунок теоретичного балансу прибутків і витрат. Наприклад, треба знати заздалегідь, чи буде франчайзі працювати й управляти підрозділом сам або ж найматиме керівника. В останньому випадку слід врахувати додаткові витрати, пов'язані з цим чинником.

Аналогічно проходить справа з роботою юриста, бухгалтерії, аудитора.

Таким чином, проведений аналіз краще відображатиме дійсну віддачу від вкладеного франчайзі капіталу.

Пропоновані розміри виплат, які повинен робити франчайзі для підтримки системи франчайзингу, необхідно зіставити також з можливостями франчайзера створити й розвивати свою систему.

Далі слід перевести увагу фінансового аналізу на франчайзера і зробити аналіз, який вже виконали на першому етапі, маючи на увазі підприємства теоретичного франчайзі.

Для цього складається баланс доходів і витрата для власної системи франчайзингу з метою з'ясування розміру потрібного капіталу.

Принциповий момент такого аналізувизначення розміру виплат за франчайзинг. Попередня оцінка системи франчайзингу буде, ймовірно, уточнена пізніше при підготовці бізнесплану. Оскільки очікувані результати засновані на передбачуваному плані, то необхідний «попередній перегляд», щоб виправдати рішення, чи здійснювати франчайзинговий розподіл товарів або послуг.

Нижченаведений план — це тільки один із шляхів аналізу первинних капіталовкладень в пропоновану систему франчайзингу. Як і при розрахунку передбачуваних доходів і витрат для франчайзі, проводиться аналогічний розрахунок для франчайзера.

До складу передбачуваних доходів необхідно включити:

- гілату за франчайзинг (первинний внесок за роботу в системі);

- виплати франчайзі (роялті — регулярні платежі в частці від прибутку);

- реалізацію товарів (якщо є);

- плату за оренду (якщо є)

- інші статті доходів (бухгалтерські, комп'ютерні, консалтингові, рекламні та інші послуги, якщо вони є за франшизною угодою).

Необхідно оцінити й передбачувані витрати франчайзера, які включають (зразковий перелік): повернення виплат (первинних внесків) за франчайзинг (можливо, будуть непередбачені випадки за контрактами на ранніх етапах розвитку системи, коли франчайзі зажадають повернення засобів. За оцінками зарубіжних експертів 10% від отриманих сум буде реальною цифрою), рекламу франчайзингу; витрати з підготовки юридичних документів, реєстрації торгової марки тощо. Аналіз франчайзингу дозволить визначити, через який період часу (днів, місяців, років) буде досягнуто точку беззбиткової самоокупності при різному співвідношенні проданих франшиз. Тільки після проведення попереднього аналізу передбачуваних доходів і витрат франчайзі та франчайзера може скластися оптимальний розмір плати за франшизу, який поставить у вигідні умови роботи обидві сторони, що співпрацюють.

Далі необхідно визначити, в якому вигляді встановити плату за франшизу. Призначивши дуже високу ціну, франчайзер ризикує втратити свій бізнес через обмеження або повну відсутність претендентів на місце франчайзі в своєму бізнесі. Призначивши занизьку ціну, франчайзер не залишає засобів для покриття витрат по франчайзингу і в результаті опиниться напередодні неминучого краху найближчим часом. Для України і цієї ситуації посилюються інфляційними процесами в економіці.

Тому ще раз слід нагадати про важливість отримання попередніх оцінок фінансових результатів передбачуваних підприємств у системі франчайзер — франчайзі.

Єдиних рецептів, що визначають вигляд стягуваною франшизою плати, немає. Плата за право продавати продукцію або послуги може стягуватися з франчайзі у формі або вступного внеску, або регулярних виплат (роялті), або поєднанням перших двох видів. Трапляються випадки, коли плата за франшизу включає не тільки вказані вище витрати, а й плату за рекламу, оренду, навчання та ін.

При рішенні цього питання слід розібратися, які за економічним характером витрати необхідно компенсувати в отриманій платі на франшизу?

Усі витрати за їхнім значенням в економіці діляться на:

- капітальні вкладення (будівництво, устаткування, реконструкція підприємства, придбання для нього дорогого інвентарю, транспорту та інші);

- придбання нематеріальних активів (організаційні витрати з відкриття нового підприємства, придбання ліцензії та інші);

- одноразові виробничі витрати (підписка, реклама, навчання тощо);

- поточні виробничі витрати (витрати звернення: зарплата з нарахуваннями, знос, поточна оренда за звітний період, витрата матеріалів, оплата послуг та ін.);

- одноразові й поточні витрати, які відносяться на рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства.

Закупівлю первинного устаткування можна оформити як вступний внесок. У вступний внесок можна включити також одноразові витрати. Покриття поточних передбачуваних витрат треба передбачити у формі платежів (роялті), рівень яких може переглядатися щорічно. Таким чином, вступний внесок можна визначити на основі попередніх оцінок. Водночас лреба враховувати, що одним з критеріїв у визначенні величини вступного внеску є конкуренція. Природно, що Ви не можете призначити плату за франшизу вищу, ніж інші франчайзери в цій самій галузі беруть як вступний внесок. Не маючи ще доказів своєї хорошої роботи, франчайзеру надзвичайно ризиковано встановлювати вступний внесок вище або однаковий з тим, який встановлюють фірми із сталою позитивною репутацією в цій області.

Багато початківців франчайзери недооцінюють себе в такій грі. Трохи пізніше в міру наростання інтересу і з приходом успіху можна збільшити вступні внески відповідно до попиту. Така стратегія дуже ефективна і може привести до підвищення цінності франчайзингової пропозиції.

Коли і як стягуються вступні внески? Досвід американських фірм показує, що деякі франчайзери вважають за краще стягувати вступні внески окремо: за навчання, маркетинг, рекламу, вибір місця.

Франчайзі повинні набувати повного пакету прав під час оформлення купівлі у вигляді єдиного вступного внеску. Як франчайзери стяіують внески?

Як правило виплати вступного внеску стягуються відразу ж після підписання угоди про франшизу. Проте для залучення великої кількості претендентів інші франчайзери ділять виплати на дві частини, наприклад, 50% до 50% під час навчання.

Деякі франчайзингові операції залежать від вибору місця й положення підприємства франчайзі, тому додатковий внесок за консультування, наприклад, може бути приєднаний до вступного ліцензійного внеску. У цьому випадку франчайзер активно діє в пошуках локалізації конкретного франчайзі, покриваючи проведені витрати віднесенням до суму вступного внеску. Така практика стає повсюдною у сфері франчайзингу.

Який би порядок стягування внеску не був встановлений, франчайзер повинен завжди дотримуватися правила: ніколи не вирішувати відкривати закладфранчайзі доти, доки вступні внески повністю не виплачені. Товарний знак франчайзера — надзвичайна цінність, яку треба охороняти.

Надання франчайзі свободи користування франчайзингом зменшує його цінність і може викликати незадоволеність інших франчайзі, які дорого заплатили за право користуватися ним.

Слід пам'ятати, що після відкриття франчайзізакладу нелегко примусити франчайзі виплатити цей борг. Франчайзера можуть пограбувати, залишивши з порожнім гаманцем, тоді як власники франшиз набиватимуть свої кишені, використовуючи бізнеспрограму франчайзера.

Уміло складена угода про франшизу захистить від невдач. Одним з пунктів такої угоди повинен бути пункт про вступний та інші внески. Тут необхідне декларування всіх внесків, які франчайзі виплатить до і протягом роботи в бізнесі з франчайзингу, включаючи вступні ліцензійні внески, періодичні або разові внески за послуги, рекламу, навчання тощо.

6.5. Переваги й недоліки франчайзингу

Як і будь-який інший спосіб ведення бізнесу франчайзинг має свої переваги й недоліки. Феномен великого поширення та швидкого розвитку франчайзингу полягає, по-перше, у взаємній вигоді як для франчайзера, так і для франчайзі і, по-друге, в зниженні оподаткування.

Після того, як бізнес довів свій успіх, засновники бажають розвивати цю справу. Тут виникає два шляхи: розвивати справу, інвестуючи прибуток, чи створювати франчайзингову систему. Сенс і орієнтація франчайзингу на успіх для його учасниківчинники, які відрізняють його від інших концепцій бізнесу.

Використовуючи франчайзинг, франчайзер прагне одержати вигоду від широкого й швидкого розширення свого бізнесу, не вдаючись до кредитів і не беручи на себе серйозні фінансові зобов'язання. Чим більше він сприяє успіху франчайзингу, тим на більший прибуток у вигляді роялті він може розраховувати. Щоб забезпечити такий успіх, важливо надати франчайзі стандартизовану систему обліку й виконання ділових операцій, а також зберегти контроль над оформленням торгової точки, місцем надання послуг, устаткуванням і постачанням. Франчайзинг дозволяє виробникам здійснювати більший контроль над умовами реалізації своєї продукції порівняно з тим, який вони могли б здійснювати, якби використовували один з каналів реалізації, де відсутній такий тісний взаємозв'язок з агентами або представниками.

Франчайзинг дає підприємцеві можливість почати власну справу, користуючись досвідом, знаннями і підтримкою з боку того, хто надає франшизу. Створюючи нове підприємство, підприємець часто не впевнений, що воно буде успішним. За допомогою франшизи підприємець (підприємець) отримує відповідну підтримку при реалізації продукції і має право користуватися ім'ям компанії (часто й торговою маркою), хорошою репутацією, якою воно володіє на ринку. Проте не треба думати, що бажання мати свою власну справу і вступ до відносин франчайзингу, — це просте рішення проблеми. Тут необхідно враховувати можливі чинники ризику, які розглядаються далі.

Із самого початку створення франчайзингового підприємства ділові й юридичні аспекти тісно пов'язані. Наприклад, відразу після того, як зроблено пропозицію про франчайзинг, назва й торгова марка, які використовуватимуться, повинні бути зареєстровані. Ці дії будуть тільки початком постійного контролю за незаконним використанням торгової марки.

Так, компанія «СосаСоїа» містить невеликий спеціальний штат співробітників з великою заробітною платнею для захисту торгової марки та назви. Захищаючи свою торгову марку, власник захищає репутацію свого продукту й послуги. Таким чином, покупець знає, що він отримає саме те, що хоче, а не підробку. Тому торгова марка «СосаСоїа» стає дуже важливою частиною системи франчайзингу в компанії «СосаСоїа». Є прямий зв'язок між діями із захисту торгової марки «СосаСоїа» і цінністю концентрату, який компанія продає своїм франчайзі. Хороша репутація, завойована продуктом, з часом набуває значної цінності. Це одна з цінностей, якої набуває франчайзі, купуючи франчайзинг. Це тільки один приклад тісного зв'язку між бізнесом (вартістю франчайзингу) і юридичними чинниками (захист торгової марки), які є в кожній торговій системі.

Однією з основних переваг купівлі франшизи є те, що підприємець дістає можливість позбавитися від головного болю, пов'язаного з початком нового бізнесу на порожньому місці. Франчайзер, як правило, подає план з чіткими інструкціями з приводу організації підприємства. При цьому йому даються рекомендації щодо розміщення підприємства, якщо ці питання не визначені заздалегідь. При наданні франшиз на роздрібну торгівлю в багатьох випадках, наприклад, це робить компанія «Макдо нальдс», проводяться маркетингові дослідження, головною метою яких є здобуття впевненості, що нове підприємство досягне поставлених перед ним цілей. Оцінка інтенсивності попиту, особливостей міської інфраструктури, демографічних тенденцій, графік зростання ділової активності в регіоні, рівня конкуренції та інше є важливою складовою при ухваленні рішення про те, де розмістити підприємство. Часто франшиза припускає наявність певного імені, яке дає підприємцеві достатньо швидке визнання в певному ринковому просторі. Це не гарантує успіху, але забезпечує умови для початку підприємницької діяльності з позитивною репутацією.

Погоджуючись на контроль з боку франчайзера з багатьох питань організації ведення бізнесу, підприємець отримує певні переваги, оскільки завдяки цьому в нього з'являється можливість отримати користь з чужої багаторічної практики, набути досвіду в цих найважливіших сферах.

Велике значення у веденні успішного бізнесу має реклама. За звичайних умов організація широкої реклами в пресі й на телебаченні кожної франшизи окремо є досить дорогою справою. Проте в системі франчайзингу цілком можливо об'єднання підприємців, і при внесенні частки кожним з них відповідно до об'єму діяльності така організація в цілому в змозі проводити широку рекламу в пресі для зміцнення репутації фірми. До того ж кожен франчайзі може згодом направити зусилля на просування товарів на своїй території в межах угоди про франшизу.

При державному регулюванні господарської діяльності шляхом ліцензування й оподаткування велике значення має організація управління бізнесом. Під час укладення франчайзингової угоди надаються поради з управління, інформація про податки та інші аспекти діяльності компанії. Підприємцеві — франчайзі передаються ті управлінські рішення, що добре зарекомендували себе і зорієнтовані на успіх, а також забезпечують його процвітання.

Ключ до успішного розвитку франчайзингової системи — співпраця між франчайзером і франчайзі. Франшиза, яка була продана тільки з метою отримання коштів, зазнає невдачі. Франчайзери, які не залишать для франчайзі надії на отримання достатнього прибутку, також зазнають невдачі. У франчайзингу немає місця пройдисвітам і шахраям, і їх не повинно бути. Справді, більшість відомих в світі франчайзерів на сьогодні створюють надійні бізнеси для себе та своїх франчайзі. Правильна робоча філософія — це не «скільки капіталу я можу одерджати від франчайзі для розширення мого бізнесу», а «як мені зробити франчайзинг таким, щоб він був хорошою можливістю для процвітання бізнесу і щоб його хотіли отримати високопрофесійні потенційні франчайзі».

Франчайзинг дозволяє підприємцю розвиватися швидше, ніж будьяка інша система, в цьому його значний привілей. Франчайзинг — перевірена система розвитку, і ніяка інша система не може з нею змагатися за ефективністю.

До того ж франчайзинг дозволяє використовувати енергію, таланти та амбіції людей, які не виконували б роботу в традиційних умовах найму, і роботу в чужому бізнесі.

Переваги для франчайзера

Франчайзер — це людина, яка змогла створити процвітаючий бізнес. Це бізнес, який приносить йому хороший прибуток. Така модель бізнесу повинна легко піддаватися успішному повторенню. Це означає, що можна відкривати ще більше підприємств, робота яких будувалася б за такою самою моделлю, як і бізнес франчайзера. Бізнес франчайзера завжди має певний перевірений ринок споживачів і цінну репутацію.

Франчайзинг приносить додаткові гроші для поширення бізнесу. Якщо компанія прагне до розвитку на регіональному, національному або міжнародному рівні, то будуть потрібні додаткові вкладення в програму розвитку. Ці фонди можна створити за допомогою франчайзі. Франчайзі роблять первинний внесок і одержують повний франчайзинговий пакет. Підписавши додатково кілька франчайзингових договорів з франчайзі, франчайзер зможе продавати їм інші послуги з управління (менеджменту), такі як особлива підтримка з консалтингу й маркетингу. Обидві операції (первинний продаж франшизи і продаж спеціальних послуг) служать додатковим джерелом прибутку для франчайзера.

Франчайзі роблять додаткові виплати на підтримку послуг, що надаються франчайзером. Усі працюючі франчайзі щомісяця платять франчайзеру за надання послуг. Частина цих грошей іде на надання послуг з підтримки франчайзі цієї системи (навчання персоналу, консультанти тощо).

Франчайзинг відкриває можливості швидкого розширення на новому ринку і зміцнення своєї репутації на існуючому ринку. Збільшення кількості виплачуваних внесків дозволяє франчайзеру швидко й ефективно розвиватися на ринку. Саме франчайзі приносять на новий ринок ім'я франшизи. Кожен окремий франчайзер отримує величезні переваги на всьому ринку, тому що франчайзі, швидко розширюючись на новому ринку і вкладаючи інвестиції в розвиток цього бізнесу в нових містах, створюють широку мережу бізнесу, на розвиток якої у франчайзера ніколи не вистачило б грошей.

З відкриттям нових підприємств споживачі більше дізнаються про продукт і послуги. Це дуже важливо, оскільки нова франшиза впізнається на ринку. Численні франчайзингові підприємства на специфічному ринку відкривають економний доступ до реклами в засобах масової інформації, що робить франчайзинг відомим серед великої кількості споживачів. Використання реклами приводить до збільшення продажів і прибутку в кожному підприємстві франчайзингової системи.

Успіх франчайзингової системи при створенні нових бізнесконцепцій

Успіх франчайзингової компанії багато в чому залежить від стабільності та прибутковості бізнесконцепції. Франчайзер розвиває свою концепцію бізнесу й доводить її прибутковість на прикладі своїх власних магазинів. Франчайзер ділиться своїм досвідом з усіма франчайзі — системами, надаючи їм можливість вести свій бізнес так само успішно. Тому, якщо компанія хоче дізнатися, чи можна перетворити свій бізнес на успішну франшизу, керівництво повинно просто подивитися, наскільки успішно пройшло таке перетворення в іншому бізнесі.

Переваги для франчайзі. Усі кошти та досвід, що надаються франчайзе рами індивідуальним франчайзі, призначені для підтримки й посилення значущості франшизи. У список таких переваг можна було б внести: ма

теріали, навчання і консалтинг, але, якщо дивитися ширше, то найбільшою перевагою є відносини між франчайзером і франчайзі.

Франчайзинг означає, що у вас є власний бізнес, але ви не залишаєтеся наодинці з усіма проблемами й ризиками. Коли франчайзі дає свою згоду вкладати гроші у франчайзингове підприємство, то він все одно залишається незалежним власником бізнесу. Ця незалежність означає, що його ніколи не звільнять з цієї роботи. Франчайзі отримує професійну підтримку від франчайзера. Така підтримка допомагає йому уникнути тих помилок, які, зазвичай, роблять інші підприємці. Франчайзер застерігає франчайзі від ухвалення неправильних рішень, які могли б зашкодити або взагалі зруйнувати його підприємство.

Франчайзинг — це швидкий та ефективний початок бізнесу. Франчай зингова система надає інформацію, що допомагає франчайзі знайти відповідне місце для підприємства, зробити його дизайн і впевнитися в тому, що бізнес правильно функціонує. Франчайзі не треба турбуватися про проблеми, які виникають на початковій стадії, тому що він має досвід свого франчайзера.

Франчайзинг дає підтримку франчайзі в період перед відкриттяхм бізнесу. Франчайзі завжди має змогу стати фахівцем в новому бізнесі, не витрачаючи роки на навчання в школі бізнесу або просто працюючи в цій області. Ці знання приходять безпосередньо із спеціальними програмами навчання й програм з розвитку системи управління, які франчайзер передає всім новим франчайзі та працівникам.

Після відкриття франчайзингового бізнесу франчайзі продовжує отримувати професійні послуги від франчайзера з питань щоденного ведення бізнесу й маркетингу. Якщо виникають проблеми, то їхнім першим завданням буде перевірити всі надані матеріали та допомогу. Проте можуть виникати й специфічні проблеми. У цьому випадку франчайзі може дозволити франчайзеру звернутися за допомогою.

Франчайзинг може використовувати репутацію й товарний знак франчайзера. Під час виконання франчайзингового договору, франчайзі отримує повноваження від франчайзера на використання торгового знаку франчайзера. Тільки франчайзі, які працюють в системі даної франшизи, мають ексклюзивне право використовувати товарний знак франчайзера. Франчайзі купує собі репутацію разом з придбанням франшизи. Індивідуальний підприємець ніколи не матиме доступу до відомого всьому світу імені, а франчайзі відразу користується ім'ям свого франчайзера, який вже отримав загальне визнання.

Недоліки франчайзингу. Франчайзинг завжди пропонує багато переваг і для франчайзі, і для франчайзера, але є й недоліки. Недоліки для франчайзера: неможливість завершити відношення з франчайзі, який не дотримується правил системи; франчайзинговий договір визначає природу відносин між франчайзером і франчайзі; франчайзинговий договір передбачає ряд положень, які захищають франчайзі.

Франчайзі не є працівниками франчайзера. Франчайзі є незалежними власниками бізнесу. Навіть за наявності франчайзингового договору можуть виникати труднощі при контролі операцій, що здійснюються франчайзі в своєму бізнесі.

Багато споживачів сприймають кожне франчайзингове підприємство як частину одного з мережі підприємств, що працюють під одним товарним знаком, і якщо якийнебудь франчайзі погано веде свій бізнес, то це погано вплине на всю франчайзингову систему.

Недоплата або виплата внесків із запізненням. Франчайзери встановлюють структуру виплат за наданий сервіс, приймаючи за основу відсоток від загальної суми продажів на кожному підприємстві. Франчайзі зобов'язані робити звіт про загальну суму продажів франчайзеру для того, щоб визначити суму оплати за сервіс. Франчайзі може спробувати приховати суму продажів і надати неповний звіт з тим, щоб занизити внесок своєму франчайзеру.

Труднощі збереження конфіденційності комерційної таємниці. Робота будьякої франчайзингової системи заснована на принципах і стандартах, що є інтелектуальною власністю франчайзера. Ці принципи бізнесу є комерційною таємницею і є основою успіху франчайзингової системи. Франчайзі дістає доступ до комерційних секретів, проходячи навчання за програмою франчайзера, і хоча франчайзинговий договір забороняє франчайзі розголошувати подібну інформацію, все одно це трапляється. Франчайзеру складно з цим боротися, тому, якщо йому не вдається прийняти ефективні заходи, то вся франчайзингова система може сильно постраждати.

Вихід з франчайзингової системи успішно працюючих франчайзі. Франчайзі може вважати, що франчайзингові відносини накладають на нього дуже великі обмеження і в результаті втратити інтерес до цього бізнесу. Розірвавши контракт з франчайзером, він, можливо, захоче відкрити свій власний бізнес, який являтиме пряму конкуренцію франчайзеру.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій, франчайзери повинні дуже ретельно відбирати підприємців, яким вони хочуть продавати франшизи. Франчайзер повинен провести інтерв'ю з кожним кандидатом, метою якого буде визначення у франчайзі наявність якостей, необхідних для успішного ведення справи. Після того як франчайзі стане частиною системи, франчайзер повинен спостерігати за тим за його справами. Франчайзер повинен вміти швидко визначати назріваючі проблеми та негайно ухвалювати рішення. Також підтримувати безперервний зв'язок з франчайзі й дізнаватися від нього про нові ідеї та вирішення вже наявних проблем. Працюючи разом з франчайзі, франчайзери можуть уникнути проблем, які могли б нанести серйозну втрату всій системі.

Недоліки для франчайзі. Невиконання контракту за франчайзинговим договором. Франчайзі повинен дотримуватися правил франчайзингової системи. Ці правила сформульовані у франчайзинговому договорі та їх повинні дотримуватися всі франчайзі без виключення. Франчайзі можуть вносити свої пропозиції, але вони не можуть міняти систему.

Погляд на франчайзингову систему як обмежуючу ініціативу франчайзі.

На додаток до франчайзингового договору франчайзі повинен дотримуватися спеціальних правил, що стосуються щоденних операцій у бізнесі й використання товарного знаку франшизи. Це все описано в програмі навчання франчайзера. Такі обмеження можуть стосуватися робочого часу, меж території, асортименту продукту й послуг, що пропонуються споживачеві. Франчайзі повинен дати згоду на ухвалення цих обмежень до початку дії франчайзингового договору.

Встановлення необхідної співпраці серед всіх франчайзі системи. Хоча франчайзі є незалежним власником свого бізнесу, він є важливою сполучною ланкою в мережі власників франшизи. Кожен окремий франчайзі є товаришем по бізнесу. Не дивлячись на те, що франчайзі випускають на ринок однаковий продукт і послуги, вони не є конкурентами.

Відсутність підтримки з боку франчайзера. Потенційний франчайзі повинен уважно ознайомитися з роботою франчайзингової системи, щоб визначити, чи надає франчайзер необхідну підтримку з менеджменту або веденню робіт. Підтримка франчайзера є найважливішим аспектом у франчайзингових відносинах. Франчайзі повинен визначити рівень підтримки до того, як почне діяти контракт. Недостатня підтримка з боку франчайзера підриває силу франчайзингової системи.

Визначення фінансової потужності франчайзера. Потенційні франчайзі повинні вивчити доступну інформацію про фінансове положення франчайзера. Може трапитися так, що франчайзер оголосить про банкрутство, яке може привести до продажу франшизи або її ануляції.

До початку приведення у дію франчайзингового договору потенційний франчайзі повинен дуже ретельно ознайомитися з наданими матеріалами та франчайзером. Потенційному франчайзі слід зустрітися з іншими франчайзі цієї системи й визначити, як франчайзер виконує свої обіцянки щодо наданням послуг. Франчайзі повинен дізнатися, чи є франчайзер членом місцевої асоціації франчайзингу. Якщо так, то франчайзер має виконувати вимоги Етичного Кодексу Асоціації. Також слід відвідати місцеву Асоціацію Франчайзингу, щоб більше дізнатися про франчайзера.

Переваги для споживача:

у більшості випадків товари й послуги, що реалізуються під одним товарним знаком, мають однакову якість та інфраструктуру наданих послуг;

- якщо закривається якась певна торгова точка, то можна звернутися в головну компанію;

- за рахунок контролю якості з боку франчайзера франчайзингові фірми зазвичай надають вищий рівень обслуговування;

- франчайзі, як власники, надають споживачеві послуги з більшим ступенем особистої участі.

Недоліки для споживача:

- франчайзинг може обмежувати конкуренцію і, як наслідок, обмежує вибір товарів і послуг;

- франчайзі може опинитися недостатньо кваліфікованим.