3.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу

1.1. Суть сучасного готельного бізнесу

Діяльність готельної індустрії вигідна з усіх боків (прямо або опосередковано) регіонам, які беруть участь у цьому процесі. Державна влада вельми зацікавлена в отриманні доходів та інших видів дивідендів від усього, що здобувають громадяни або піддані, підприємці та підприємства, і відштовхуючись від своїх інтересів будує пріоритети в сфері регулювання й координації готельної діяльності, Є три варіанти підходу до регулювання готельного бізнесу:

1) авторитарне управління всією індустрією готельного бізнесу в країні;

2) помірне втручання з регулюванням і координацією діяльності готельного бізнесу органами адміністрації;

3) байдужість до індустрії готельного бізнесу, як у соціальне та економічне явище, зокрема й у прибутковість від готельного бізнесу.

У сучасних умовах готельний бізнес як унікальне соціальне явище доступний широким верствам населення, він є засобом оздоровлення, забезпечення душевного комфорту людей. Готельний бізнес як індустрія в економіці багатьох країн світу займає важливе місце, а в деяких — навіть вирішальне. На частку готельного бізнесу припадає 6% світового національного продукту, 7% усіх світових інвестицій і близько 11% усіх світових споживчих витрат. Всесвітня організація готельного бізнесу прогнозує, що до 2010 р. кількість поїздок складе 1006 млн., до 2020 р. — 1560 млн. Прибутковість готельного бізнесу зросте до 1,1 трлн. дол. Зрозуміло, не всі райони світу, що навіть мають дуже привабливі готелі й ресурси, вже освоєні й доступні масовому туристу. Значну роль відіграють природнокліматичні та політикоекономічні чинники, стабільність миру в регіоні, рівень розвитку індустрії готельного бізнесу. Багато країн вважають готельний бізнес найважливішою галуззю національного господарства. Наприклад, Іспанія за рахунок доходів від готельного бізнесу покриває витрати на покупку енергії.

Індустрія готельного бізнесу — це велика самостійна галузь економіки, що складається з групи галузей і підприємств, функції яких полягають у задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку й розваг.

Корінними тенденціями зростання індустрії готельного бізнесу па даний момент є:

збільшення доходів населення, що дає змогу окрім задоволення першочергових потреб (житло, харчування, одяг) більше використовувати їх на задоволення рекреаційних потреб. Витрати па готельний бізнес і продукти вийшли на друге місце після витрат на житло:

- урбанізація й погіршення екологічної ситуації, обумовлює попит на від починок в екологічно чистому середовищі і змінює стереотип сталого ЖИТІЇ на іншу діяльність, на відхід від повсякденних турбот і побутового стресу;

- зростання дозвілля, тобто того часу, який людина може мати у своєму; розпорядженні не з примусу, а вільно. Готельний бізнес в економічно розвинених країнах диференціюється так: відпускний період часу використовується на закордонні поїздки, уїкенд, на екскурсії в межах країни, а вечірній вільний час — на відпочинок у місті. Попит на внутрішній готельний бізнес у розвинених країнах зростає, а тому прибутковість внутрішнього готельного бізнесу розвивається активно;

- розвиток організаційних засобів та інфраструктури, що дозволяє зробити готельний бізнес унікальним і ресурси доступнішими, а діяльність із споживання їх — комфортнішою;

- розкручування міжнародного готельного бізнесу завдяки його високій ефективності в задоволенні господарського попиту, що швидко зростає;

- розвиток засобів масової інформації, PR, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, які дозволяють, не розвивати не тільки маркетингові підходи , так а й швидко та зручно обслуговувати безліч туристів.

Готельний бізнес як індустрія складається з готелів та організацій, які випускають товари і надають послуги,а також з виробництво, що тісно пов'язаного з готельним бізнесом. Це:

- екскурсійні бюро;

- транспортні підприємства;

- підприємства з виробництва сувенірів;

- учбові заклади готельногосподарського профілю;

- інформаційні та рекламні служби;

- науководослідні та проектні організації готельногосподарського профілю;

- готелі;

- підприємства харчування, зокрема ресторанного господарства;

- підприємства з виробництва готельногосподарських товарів (які необхідні туристу) тощо.

Готельний бізнес як індустрія також надає послуги, які мають попит у туристів. Туроператори зі всього різноманіття формують пакет готельних продуктів, який має найцінніші споживчі властивості, ніж кожний з готельних продуктів, взятий окремо. Готельний продукт складає елементи індустрії готельного бізнесу, оскільки кожен з цих сегментів споживається ізольовано в місці їхнього створення, а завдяки саме діяльності туроператора створення готельного продукту набуло нині «мануфактурного» характеру.

Готельний бізнес має такі специфічні властивості:

орієнтацію на готельний бізнес і ресурси при визначенні місця розміщення готелів;

- наявність циклічності та сезонності у створенні готельного бізнесу та їхніх продуктів;

- суворі вимоги до ступеня формування інфраструктури та інформаційних мереж.

Індустріальний характер готельного бізнесу сприяє ефективності та розвитку національної економіки, оскільки внаслідок збільшення популярності господарства зростає державний бюджет; збільшується зайнятість населення; підвищується рівень життя місцевого населення; з'являється новий імпульс щодо розвитку народних промислів; виникав сприятливий вплив на решту галузей, пов'язаних із створенням готельногосподарських продуктів, відбувається розвиток соціальної та виробничої інфраструктури.