Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні Навч. nociб. / Передм. В. А. Смолія. - К.: Вища шк., 2002. - 195 с: ш.

Розділ 3. Розвиток туризму в Україні у міжвоєнний період (1918—1939 рр.)