Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

15.3. Облік торгових націнок на товари і продукти у ресторанному господарстві

В цілях забезпечення рентабельності діяльності підприємств ресторанного господарства і покриття витрат застосовують націнку ресторанного господарства. На відміну від торгової націнки у роздрібній торгівлі, торгова націнка у ресторанному господарстві повинна відшкодовувати не лише витрати обігу, а й витрати на виготовлення власної продукції. Націнки на товари і продукти у ресторанному господарстві визначаються у первинних документах з надходження і вибуття запасів. Такими документами є товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на внутрішнє переміщення.

Торгові націнки підприємств ресторанного господарства, які відносяться до реалізованих страв за готівку не підлягають зазначенню у первинних документах. Згідно з ПСБО 9 «Запаси», їх сума визначається шляхом складання розрахунку реалізованих націнок. Зазначений розрахунок складається у бухгалтерії з метою визначення собівартості реалізованих товарів і продуктів у ресторанному господарстві.

Синтетичний облік торгових націнок на товари і продукти у ресторанному господарстві ведуть на однойменному контрактивному рахунка 285.3.3а дебетом рахунку відображають суму наданих покупцям знижок, суму зменшення націнок у зв'язку з нестачами та втратами запасів, а також у зв'язку з уцінкою. За кредитом — націнки на товари і продукти, які надійшли на підприємство ресторанного господарства. Вказані господарські операції, які збільшують або зменшують обороти за рахунком 285.3, були розглянуті в попередніх темах.

Суми торгової націнки на реалізовані товари і продукти за місяць відображаються в обліку за дебетом рахунка 902.3 «Собівартість реалізованих товарів і продуктів у ресторанному господарстві» з кредиту рахунка 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти у ресторанному господарстві» за методом «червоного сторно».

Слід зазначити, що підприємства ресторанного господарства мають право відкривати для обліку транспортно-заготівельних витрат рахунок 289.3 «ТЗВ у закладах ресторанного господарства». Протягом місяця записи на цьому рахунку роблять у кореспонденції з рахунками 63, 68 та інших рахунків залежно від змісту господарських операцій на підставі звітів матеріально-відповідальних осіб і доданих до них первинних документів, за кредитом на підставі розрахунку розподілу транспортно-заготівельних витрат (порядок складання розрахунку, списання транспортно-заготівельних витрат викладено раніше).

Сума транспортно-заготівельних витрат, які належать до реалізованих товарів, відображається в обліку за дебетом рахунка 902.3 і кредитом рахунка 289.3.

Аналітичний облік торгової націнки у ресторанному господарстві ведуть в книзі К-39 за методикою яка визначена для підприємств роздрібної торгівлі (Додаток 49).

Таблиця 1

Кількісно-сумовий залишок товарів і тари на складі №1

Таблиця 2

Сумовий залишок товарів і тари в бухгалтерії Гуртівня Львівської ОСС

№ складуПрізвище та ініціали завідувача складом (матеріально відповідальної особи)Залишок на 1 вересня 200 р.
товари (2811)тара (2841)ТЗВ (2891)
Склад №1Мусій Роман Леонідович296425,005450,001050,00
Склад №2Гарапко Сергій Володимирович209510,703110,202051,00
Разом505935,508560,203101,00


← prev content next →