Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

13.4. Особливості звітності матеріально-відповідальних осіб виробничих цехів та синтетичний облік операцій цехів

Матеріально-відповідальні особи цехів (директори, майстри, завідувачі цехами) щоденно звітуються перед дирекцією об'єднання ресторанного господарства, правлінням споживчого товариства або керівником підприємства. Звіт складається за формою, яка передбачена для підприємств ресторанного господарства (додаток до інструкції із застосування книжково-журнальної форми обліку).

У прибутковій частині звіту відображають вартість продуктів і сировини, які надійшли до цеху за цінами продажу, а у видатковій — вартість відпущених на склад напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів за продажними цінами. Звіт складається у сумовому вираженні.

З метою забезпечення контролю за використанням сировини згідно з нормамя закладки, а також контролю за рухом готових виробів та напівфабрикатів у кількісних показниках матеріально-відповідальні особи повинні додатково складати «Звіт про рух готових виробів» у кількісних та сумових показниках. Звіт повинен складатися на дати проведення інвентаризацій. Звіт складається у двох примірниках. Один примірник з доданими документами здають у бухгалтерію, другий — залишається

у матеріально-відповідальної особи. У звіті має бути зазначене повне і точне найменування виробів, а щодо штучних — і вага одного виробу. Залишку незавершеного виробництва, як правило, на кінець дня (зміни) не повинно бути. Залишок може мати місце тільки за напівфабрикатами, на виготовлення яких за технологією потрібно більше, ніж один робочий день (зміну).

Матеріально-відповідальні особи цехів з виробництва напівфабрикатів, кондитерських та інших виробів складають «Звіт про рух продуктів у виробництві». Звіт складається у сумовому вираженні за обліковими цінами підприємства. Дані про надходження продуктів, товарів і тари заносять до звіту на підставі документів складу, постачальників, ін. Витрата продуктів визначається на підставі актів про відпуск на реалізацію готової продукції сировини і продуктів.

Звіт складається в двох примірниках, перший з яких з доданими документами здають в бухгалтерію. У першій частині звіту відображають надходження сировини і продуктів у виробництво за звітний період у кількості і сумі. У другій частині відображають залишок на початок звітного періоду, надходження із залишком, фактичний залишок на кінець періоду, повернення і списання за документами у кількості і сумі. У третій частині звіту відображають фактичні витрати сировини на випуск страв та за нормами, відхилення від норм; віднесення на винних осіб перевитрат сировини і продуктів на підставі рішення керівника. На зворотному боці звіту може бути розміщений звіт про рух тари за звітний період.

Синтетичний облік продуктів, товарів і сировини, що знаходяться в цехах з виробництва напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських та інших виробів, а також готової продукції ведуть так само, як і на кухні (у виробництві) підприємств ресторанного господарства — на рахунку 282.3 «Товари і продукти у ресторанному господарстві» за цінами продажу. Тару обліковують на рахунку 284.3 «Тара у ресторанному господарстві» за цінами придбання.

Під час надходження продуктів зі складу в цех складають

запис:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Відпускання готових виробів з цехів на склади готової продукції за обліковими цінами:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Різниця в цінах цехів та інших підрозділів буде відображатися за рахунок торгової націнки ресторанного господарства.

Перевитрати продуктів, товарів і сировини на виробничих цехах або їх нестачі будуть відображатися:

Дт 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Наступними записами слід показати в обліку коригування податкового кредиту з ПДВ та віднесення нестачі на винну особу на підставі рішення керівника (голови правління) підприємства (споживчого товариства).

Слід вказати також на те, що відображення в обліку операцій цехів, які функціонують як окремі юридичні особи може здійснюватися із застосуванням рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція».