Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 11. Особливості товарних і виробничих операцій у ресторанному господарстві споживчої кооперації та методика ціноутворення

Програмна анотація

Ресторанне господарство як сфера виробничо-торговельної діяльності кооперативного сектора. Структура товарообороту підприємств (закладів) ресторанного господарства: продаж купованих товарів та продукції власного виробництва. Види, типи підприємств (закладів) ресторанного господарства. Методика калькулювання цін на куповані товари: прейскуранти цін. Ціноутворення продукції власного виробництва: калькуляційні та технологічні картки. Збірники рецептур страв і кулінарних виробів. Особливості формування продажних цін на фірмові страви.

План викладу матеріалу:

11.1 .Особливості організації обліку виробництва і продажу продукції власного виробництва і купованих товарів.

11.2.Методика калькулювання цін на купівельні товари та власну продукцію підприємств ресторанного господарства.

11.3.Порядок формування відпускної ціни на підприємстві ресторанного господарства.

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Ресторанне господарство Заклад (підприємство) ресторанного господарства Товароборот ресторанного господарстваВласна продукція Куповані товари Калькуляція Страви Відпускні ціни