Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

18.7. Видимість і оглядовість видовищних споруд

Однією з основних умов проектування трибун, що визначають їх композицію, — розташування відносно спортядра або майданчика, форму в плані і в профілі, розрізі, а також граничну місткість — є забезпечення глядачами нормальної видимості арени і дії, що на ній відбувається. Сприятлива для глядача видимість досягається дотриманням наступних чотирьох факторів у їх оптимальному значенні: віддалення глядача від об'єкту спостереження, горизонтальний і вертикальний кути огляду арени. Безперешкодна видимість точки спостереження на арені.

Більшість видів спорту поруч з об'ємністю мають спрямованість дії уздовж довгої вісі арени, тому умовно поділивши спортивні видовища на об'ємні і спрямовані, можна говорити про бажане розташування місць для глядачів. Навколо арени, у другому випадку віддати перевагу слід місцям, які розташовані уздовж головної вісі дії, тобто по довгій стороні арени. В останньому випадку від положення глядача відносно арени її основної вісі залежить ступінь перспективного викривлення дії, що відбувається і врешті решт якості сприйняття.

Розташування глядачів в горизонтальній площині відносно арени характеризується величиною, горизонтального куту огляду, який знаходиться між перпендикуляром до середини поздовжньої вісі арени і дійсним напрямом променю зору в цю ж точку. Існують межі якісних змін глядацьких сприймань при значенні горизонтальних кутів 20, 40 і 80 градусів, що можна прийняти зону з кутами відхилення від ідеального променю до 40 градусів як зону з найбільш сприятливими умовами огляду.

Для глядачів, які займають нижні ряди трибун, поле видно в сильному перспективному викривленні і просторове розташування гравців те ж викривляється. Піднімаючи місця над рівнем поля оглядовість змагання покращується. Завдання при проектуванні полягає в тому, щоб знайти межі сприятливих величин підйому місць, з вертикальними кутами огляду, що характеризуються. Кут умовно розташовується у вертикальній площині і вміщений між зоровими променями, спрямованими з одної точки трибуни на лінії протилежних меж арени або майданчика.

Врахування вертикальних кутів огляду особливо важливе при проектуванні трибун для великих арен і полів, на яких буває значне просторове розташування гравців і їх частні, поперечні по відношенню до основної вісі, переміщення (футбол, регбі, і т. д.).

Для визначення величин вертикальних кутів огляду з будь-якого місця трибуни, яка розташована навколо спортивного ядра (футбольного поля або близьких до нього по розміру полів).