Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

10. 3. Конденсатори холодильних машин

Конденсатор — теплообмінний апарат, у якому унаслідок відводу теплоти від хладона пар перетворюється в рідину. Для відводу теплоти використовують повітря, воду, відповідно до того чим розрізняють конденсатори з повітряним чи водяним охолодженням.

Коефіцієнт теплопередачі апарата залежить від інтенсивності процесу теплообміну, швидкості руху повітря чи води, а також від ступеня забруднення теплопередаючої поверхні апарата. Оптимальна швидкість руху води в конденсаторі дорівнює 1,5 м/с, а повітря — 4-6 м/с. Конденсатори з повітряним охолодженням застосовуються в малих фреонових холодильних агрегатах, де недоцільно застосовувати водяне охолодження через складність монтажних робіт з підведення і відводу води і підвищення вартості апаратів.

Ребристо-змієвиковий конденсатор КВЗ-10 (рис. 10.4.) складається з мідних чи сталевих горизонтальних трубок 1, на які з кроком 4,5 мм насаджені сталеві чи алюмінієві ребра. Горизонтальні трубки, розташовані в одному вертикальному ряді, з'єднані між собою калачами 3 і утворять одну секцію у вигляді змійовика. Число секцій може складати від 2 до 6. Секції закріплені в кожусі 2, до передньої частини якого з боку електродвигуна закріплений дифузор 4, що створює спрямований потік повітря для охолодження конденсатора. Подача пари фреону виробляється зверху, відвід рідкого фреону — знизу конденсатора. В агрегатах з герметичним компресором повітря подається

вентилятором, установленим на валу окремого електродвигуна, оптимальна швидкість руху повітря 2-6 м/с. У домашніх холодильниках застосовують листотрубнні конденсатори з природною циркуляцією повітря.Рис. 10.3. Компресор ФВ-6

Конденсатори водяного охолодження по конструктивному виконанню бувають кожухотрубні, кожухозмієвикові, зрошувальні, випарні, елементні, а по розташуванню — горизонтальні, вертикальні. У великих аміачних установках застосовують зрошувальні конденсатори з теплопередаючою поверхнею від ЗО до 90 кв.м, у яких конденсація відбувається за рахунок зрошення змійовиків водою.

Кожухозмієвиковий фреоновий конденсатор КТР-3 (рис. 10.5.) має сталевий горизонтальний корпус 1, до якого з однієї сторони приварене днище, а з іншого боку — фланець 4 для кріплення трубних ґрат 3 і кришки 2. У грати вставлені мідні трубки 5. Вільні кінці трубок з'єднані калачами. До трубних ґрат через гумову прокладку на шпильках кріпиться чавунна кришка з чотирма перегородками. Охолоджена вода, що надходить у нижній штуцер, може вийти з верхнього штуцера, тільки зробивши попередньо чотири повних ходи по трубках секції конденсатора.Рис. 10.4. Фреоновий конденсатор з повітряним охолодженням

Пари хладону-12 надходять зверху через штуцер 6 у міжтруб-ний простір, конденсуються за рахунок теплообміну з водою і стікають у нижню частину кожуха, звідкіля через рідинний запірний вентиль 8 виходять з конденсатора. Для запобігання від надмірного тиску конденсації внизу кожуха укручена легкоплавка пробка 7. При температурі хладона 70 С вона розплавляється і внутрішній простір кожуха з'єднується з атмосферою теплообмінником. Теплопередаюча поверхня КТР-3 складає 3 кв.м.