Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

10.1. Охолодження

Охолодження — це процес передачі тепла від більше нагрітого тіла до менше нагрітого. Розрізняють охолодження:

— природне

— штучне.

При природному охолодженні охолоджувані тіла свою теплоту передають навколишньому повітрю, холодній воді, грунту. Охолодження тіла до температури нижче температури навколишнього середовища називається штучним.

В основі сучасних промислових способів охолодження лежать процеси чи випару кипіння, чи плавлення танення і сублімації. Усі вони супроводжуються поглинанням теплоти з навколишнього середовища. Так, при таненні льоду поглинається досить велика кількість теплоти — 335 кдж/кг (80 ккал/кг). Більш низькі температури можна одержати застосовуючи суміш льоду, снігу з різними солями.

Відомо кілька способів льодосоляного охолодження: безпосередньо льодосоляною сумішшю, розсолом, повітрям. Найбільше застосуємо спосіб, при якому льодосоляна суміш завантажується в спеціальні металеві чи резервуари ґратчасті кишені, розташовані безпосередньо в камерах із продуктами. Тіла прохолоджують також «сухим льодом» (твердою вуглекислотою), що при сублімації — переході з твердого стану в газоподібне, минаючи рідку фазу, — має температуру — 78,9° С.

Найбільш поширений і надійний спосіб одержання низьких температур — машинний, заснований на кипінні рідких тіл. Кипіння при низькій температурі відбувається в умовах зниженого тиску, що підтримується в результаті відсмоктування компресорами пару робочого тіла. Кипіння супроводжується поглинанням теплоти з навколишнього середовища і температура середовища знижується.