Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

9.1. Підйомники і ліфти

Підйомники і ліфти призначені для вертикального або похилого підйому вантажів на спеціальних вантажопідйомних платформах, в ковшах або кабінах.

Ліфтом називається шахтне обладнання, в якому люди або вантажі переміщаються з одного рівня на інший в кабіні, що рухається по нерухомим направляючим. Ліфти поділяються на пасажирські, вантажні і спеціального призначення.

Вантажні ліфти призначені для вертикального переміщення вантажів і поділяються на вантажні, працюючі з провідником; вантажні, працюючі без провідника, малі вантажні вантажопідйомністю до 1,5 кн. (0,15 т).

Швидкість руху кабін вантажних ліфтів від 0,15 до 0,5 м/с.

Ліфт складається з машинного відділення, шахти з дверима на кожному поверсі і кабіни. На кабіні є башлюки, які охвачують вертикальні направляючі. На канатоведучий шків лебідки намотується трос, до одного кінця якого підвішена кабіна, до другого — противага. У машинному відділенні розташовані: лебідка, розподільчий щит зі станцією управління і обмежник швидкості, який зв'язаний з тросом. В нижній частині шахти (приямку) розташовані амортизатори, призначені для пом'якшення удару кабіни у випадку переходу її за нижнє робоче становище. При переході кабіною верхнього граничного рівня амортизатори пом'якшують удар противаги схема ліфта показана на (рис. 9.1).

Двері ліфта одно- і двустворчаті, замикаються шпінгалетним замком, встановленим на правій створці. Під дією пружини кінці шпінгалета заходять в отвір рами. Двері можна відкрити тоді, коли вантажна платформа знаходиться на даному поверсі і релейний устрій вижимає шпінгалет із рами. При цьому ролик упирається в скобу шахти, і, долаючи зусилля пружини, переміщує вправо тягу, діючи на шпінгалет. Крім розглянутого вище механічного блокування, двері мають електричне блокування, яке дозволяє вмикати двигун при закритих створках дверей. При закритих дверях кулачок на шпінгалеті через штовхач і ричаг натискує на перемикач і замикає його контакт. При відкритих1. Машинне приміщення.

2. Лебідка.

3. Канатоведучий шків.

4. Гальмо.

5. Електродвигун.

6. Шків управління ліфтом.

7. Обмежувач швидкості.

8. Електродвигун приводу.

9. Кнопковий апарат.

10. Двері.

11. Кабінний канат.

12. Натяжний пристрій.

13. Прорізок.

14. Обмежувач швидкості і піків.

15. Противага.

16. Апарат для виклику.

17. 18. Вертикальні напрямляючі

19. Портали.

20. Шахта.

21. Поверховий перемикач.

22. Підвісний кабель.

23. Башмаки (для зупинки кабіни)

24. Відвідна (шунт).

25. Кабіна.

26. Ловителі.

27. Підвіски.

28. Проволочні канати.

Рис. 9.1. Загальний вигляд сучасного пасажирського лифта

створках штовхач відходить від перемикача, і контакт його розмикається. Ланцюг управління двигуна теж розмикається, що робить неможливим його ввімкнення. Кінематична схема окремих вузлів ліфта показана на Рис. 9.2.

Кабіни всіх ліфтів і підйомників обладнують уловлювачами, які при обриві троса або перебільшенні швидкості заклинюються між направляючими і башлюками кабіни, попереджаючи їх подальше падіння. Уловлювачі клинові (3), ексцентрикові (4) приводяться в дію від допоміжного троса, перекинутого через шків обмежувача швидкості (див. рис. 9.2. а).Рис. 9.2. Кінематична схема дії окремих вузлів ліфта

Якщо швидкість руху перевищує допустиму, обмежувач швидкості (див.рис. 9.2. б.) загальмовує шків 8. Рухаюча вниз кабіна повертає вісь 5 за годинниковою стрілкою, нерухомий трос 7 діє на ричаг 6. Вісь 1 повертається проти годинникової стрілки, і вертикальні тяги піднімаються вгору, переміщуючи клини 3 по опорним башлюком 4 кабіни. Затягуванню клинів сприяють сили тертя між ними і направляючими.

Схема роботи обмежувача швидкості зображена на рис. 9.2. На диску 1 шківа 13 укріплені вісі 9, біля кожних обертаються фасонні вантажі 12. Останні утримуються пружиною 5 з тягою 8. Один кінець пружини опирається на скобу 4, закріплену на шківу 13, другий крізь шайбу 6 на регулюючу гайку 7. Швидкість руху шківа обмежувача швидкості і кабіни однакові. При збільшенні швидкості вантажі розходяться, наближуючись до упорів 3 кільця 2. В момент, коли швидкість кабіни перевищує номінальне допустиму, вантажі зчіплюються з упорами і зупиняють шків.

Зупинка руху кабіни на заданому поверсі проводиться поверховими перемикачами, встановленими на кожному поверсі. Поверховий перемикач складається з перемикача і поворотнього ричага з роликом.

Ричаг перемикача під дією кабіни може займати три положення: середнє, праве і ліве.

При досягненні кабіною рівня даного поверху ричаг поверховою частиною перемикача переходить в середнє становище, і рухомий контакт виходить з дотика з нерухомим. При підйомі кабіни вгору ричаг перемикача відводної кабіни переходить в праве становище, а при рухові кабіни вниз вліве.

В електричному ланцюгу ліфта передбачені наступні елементи блокування, які забезпечують безпеку і захист: кінцеві вимикачі, призначені для вимкнення електродвигуна ліфта при переході кабіною граничних робочих положень; вимикач уловлювача, призначений для вимкнення електродвигуна ліфта при дії уловлювачів; вимикачі дверей кабіни і шахти, які забезпечують пуск ліфта тільки при закритих дверях кабіни і шахти. Схема вертикальних розрізів шахти ліфта показана на рис. 9.3.Рис. 9.3. Схема вертикальних розрізів шахти швидкісного ліфта:

1 — приямок, 2 — шахта, 3 — машинне відділення, 4 — блочне приміщення, червячного редуктора.