Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

7.6. Фунікулери

Найбільш широке поширення одержали пасажирські похилі підйомники циклічної дії — фунікулери і беззупинної дії — ескалатори.

Похилі рельсоканатні підйомники (фунікулери) — пристрій циклічної дії — призначений для переміщення пасажирів по від-косах з одного обрію на іншій. Область їхнього використання — гірські місцевості і схили високо розташованих міських ділянок, що примикають до берегів морів і рік, на яких розташовуються причальні й інші споруди.

Похилий рельсоканатний підйомник являє собою двоколійну дорогу з канатною тягою пасажирського вагону східчатого типу, установленого на спеціальну раму. До нижньої сторони рами, рівнобічного похилого рейкового шляху, кріпляться ходові елементи — двоколісні схили, ресори, запряжні, гальмові, буферні й інші пристрої.

По одноколійному рейковому шляху переміщаються два вагони, з яких один рухається нагору, а другий — вниз. У середній частині шляху мається двоколійний роз'їзд зі стрільцями, на якому вагони розходяться. Тяговий канат обгинає оборотні блоки і навивається вільними кінцями на один чи два співвісних барабани тягової лебідки в протилежних напрямках, що забезпечує маятникове переміщення вагонів. На верхньому і нижньому рівнях маються горизонтальні криті посадкові площадки. Машинне приміщення з розташованою в ній лебідкою розміщується звичайно на нижньому рівні, а при оборотних блоках — на верхньому рівні.

Через те, що на трасі мається в кожному напрямку усього лише один вагон, пропускна здатність (продуктивність) фунікулерів мала. Вона залежить від довжини траси, швидкості пересування і ємності вагону. Значний час займає процес виходу і входу пасажирів. Тому в даний час фунікулери — пристрої циклічної дії — застосовуються рідко, замість них використовуються більш продуктивні і зручні машини безупинної дії — ескалатори при трасах довжиною до 120 метрів, і пасажирські підвісні канатні дороги крісельного типу при більш довгих трасах, особливо в гірській місцевості, коли застосування пристроїв, що спираються на землю, неможливо чи складно. Загальний вигляд фунікулеру показаний на рис. 7.8.Рис. 7.8. Загальний вигляд фунікулеру