Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

7.4. Підіймачі та підіймальні пристрої

Підіймачі, що переміщуються, як один з видів підіймально-транспортних машин в багатьох галузях народного господарства, мають велике значення для механізації працеємнісних процесів та підвищення продуктивності праці.

Підіймачі стають невід'ємною приналежністю не лише промислових підприємств, але й житлового будування, одним з елементів покращення побутових послуг.

Вірна експлуатація потребує забезпечення безперебійної дії підіймачів. Додержання цієї умови набуває особливого значення для висотних будівель.

Нормальна праця підіймачів може бути досягнена лише при обслуговуванні їх спеціальними електромеханіками (монтувальниками) та вартовими ліфтерами при своєчасному та доброякісному їх ремонті.

Підіймачі перервної дії (ліфти), збудовані зовні або всередині будинку, слугують для переміщення в вертикальному напрямі людей та вантажу.

Підіймачами називаються такі пристрої, в яких переміщення людей або вантажу з одного рівня на інший здійснюється в кабінах або на платформах, що рухаються по направляючих рельсах. Наявність направляючих та суворого визначення руху кабіни чи платформи є визначними примітками підіймачів, що відрізняє їх від інших підіймальних пристроїв з вільним підвищенням вантажу.

Підіймач складається з шахти, всередині якої по направляючим рухається кабіна. Підіймання та опускання кабіни виконується за допомогою підіймального механізму (лебідки) з електроприводом.

Всі кабіни та половина корисного вантажу, на який розрахований підіймач, урівноважуються вантажем — противагом, що рухається в окремих направляючих.

Підіймачі за своїм призначенням розподіляються на вантажні та пасажирські. Пасажирські підіймачі призначені, головним чином, для перевезення пасажирів (що можуть мати при собі ручний багаж), вантажні для перевезення різноманітного вантажу. Вони відрізняються від пасажирських тим, що кабіни їх виготовлені з більш міцного матеріалу, із сталі, а площа підлоги не залежить від вантажопідйомності, як в пасажирських. До останніх, в

зв'язку з цим, може бути застосований принцип вільного заповнення при умові, що площа підлоги кабіни прийнята виходячи з граничного навантаження на 1 квадратний метр.

Керування всіма підіймачами як пасажирськими так і вантажними, здійснюється спеціальними електричними апаратами. У пасажирських підіймачів та в вантажних з провідником вони розміщуються всередині кабіни, а в вантажних без провідника за нею, на одному з поверхів; в цьому випадку на решті поверхів до місця керування проводять сигналізацію. Місце розташування підіймача як правило, вмонтовується в сходинкових клітках будинку, а вантажні (з провідником чи без нього) — всередині чи ззовні будинку.

В шахті по нерухомим дерев'яним направляючим, прикріпленим стоякам рухається кабіна, підвішена на стальних канатах, перекинутих через канатоведучий шків. На інших кінцях канатів підвішений противаг, що рухається, з кутової сталі.

Режим роботи ліфта залежить від його найважливішої функції: вантажопідйомності та швидкості руху.

У випадку якихось збоїв в роботі підіймача його можна зупинити натиснувши кнопку «СТОП».

В громадських багатоповерхових будинках часто встановлюють підіймачі безперервної дії, що призводяться до дії спеціальними лебідками та декількома циліндричними передавачами.

Такий підіймач представляє собою ряд навішених на двох ланцюгах кабін, що рухаються з одного боку вгору, а з іншого — вниз. Швидкість руху кабіни не перевищує 0,3 м/сек (звичайно вона дорівнює 0,2 м/сек.) тому пасажири можуть входити в кабіну під час руху та виходити з неї. Проміжки між кабінами загороджено спеціальними щитами, що кріпляться до передньої частини кабіни, до підлоги та стелі. В кожній кабіні може розміщуватись не більше двох осіб.

Кабіни вільно підвішені на шарнірах в протилежних кутах до двох нескінченних пластинчато — втулочних ланцюгів. Позитивними якостями таких підіймачів є:

1. Незначне, в порівнянні з простими підіймачами, використання енергії внаслідок малої швидкості руху кабін та не частого використання пуску мотору в дію;

2. Змога посадки пасажирів безперервно та одночасно на всіх поверхах;

3. Швидкість переміщення з одного поверху на інший без спеціального виклику;

4. Безпека використання.