Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

4.4. Технічна експлуатація систем гарячого водопостачання

Системи гарячого водопостачання розділяються на централізовані і місцеві. Централізовані системи гарячого водопостачання передбачають нагрівання води в одному місці з наступним її транспортуванням по мережі трубопроводів до всіх пунктів во-дорозбіру. Якщо вода нагрівається на місці її споживання — така система водопостачання називається місцевою.

Системи гарячого водопостачання повинні монтуватися з однакових труб на нарізних сполученнях.

При місцевому гарячому водопостачанні воду нагрівають у газових водонагрівачах чи колонах, які працюють на твердому паливі. Останнім часом для цих цілей застосовують швидкісні електроводонагрівачі.

Безвідмовному функціюванню систем гарячого водопостачання сприяє справна робота установок протикорозійної обробки води. Підвищення температури води від 70 до 80 градусів збільшує корозію трубопроводів на 30-40 %, а також сприяє прискорено-У Утворенню шумовиння. У зв'язку з цим варто контролювати

справну роботу автоматики, обмежуючи температуру нагрівання води не вище 60 градусів. Несправності систем гарячого водопостачання, виявленні в процесі експлуатації, усувають аварійно-диспетчерські служби чи обслуговуючий персонал експлуатуючої організації.Рис. 4.5. Центральні системи опалення.

а) безпосереднє приєднання;

б) з підвішуванням зворотної води;

в) водонагрівачем;

1 — водонагрівач;

2 — насосна установка;

3 — розширювальна судина.