Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

1.4. Класифікація будівель

Надземні будови з помешканнями для проживання, культурно-побутових, виробничих і інших цілей називають будівлями, наприклад:

житлові будинки, школи, дитячі садки, їдальні, магазини, кінотеатри, палаци спорту і т.д.

За призначенням будинки різноманітних видів об'єднуються в декілька груп. Житлові будинки, гуртожитки, готелі, пансіонати належать до житлових будинків. Будинки, призначені для підприємств торгівлі, громадського харчування, закладів освіти, культури, охорони здоров'я і т.д., відносяться до громадських.

Будинки, що обслуговують промислове і сільськогосподарське виробництва, називають виробничими. Вони підрозділяються на промислові і сільськогосподарські будинки. Будинки, оснащені необхідним устаткуванням, де сировина переробляється в готову продукцію або в напівфабрикати, називаються промисловими (наприклад, одноповерхові або багатоповерхові корпуса фабрик, заводів, підприємств транспорту, енергетики і т.д.). Будинки, що обслуговують різноманітні галузі сільського господарства, називають сільськогосподарськими (наприклад, тваринницькі, сільськогосподарські і т.д.). Будівництва технічного призначення: мости, шлюзи, транспортні галереї, силосні вежі і т.д. — називають спорудженнями. Вони також можуть мати окремі допоміжні приміщення.

Сучасні промислові підприємства — це комплекс різноманітних будівель і споруджень. Так, теплова електроцентраль (ТЕЦ) — це не тільки будинки головного корпусу, але й градирні (ємності для охолодження води), димар, підземні резервуари для зберігання мазуту, опори ЛЕП та інші інженерні спорудження.

Основними вимогами, котрим повинен задовольняти будь-який будинок є:

функціональні. що відбивають відповідність приміщень призначенню будинку: технічні, що забезпечують захист помешкань

від впливу зовнішнього середовища, а також достатню тривкість, усталеність, довговічність і вогнестійкість будинку;

архітектурні, що формують зовнішній вигляд будинку за рахунок відповідного вибору будівельних матеріалів, їхньої високої якості і гармонічного зв'язку з навколишнім середовищем;

економічні — передбачають зменшення витрат праці, матеріалів і скорочення термінів зведення будинку, класифікують будинки за призначенням, кількістю поверхів, конструкцією стін, технологією спорудження і класам.

Узагальнюючою характеристикою будинку є клас, тобто сукупність вимог у відношенні народногосподарського значення, ступеня довговічності та інших експлуатаційних якостей. За цими ознаками до І класу відносять будинки, що задовольняють підвищеним вимогам. А до IV — що відповідають мінімальним вимогам.