Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

1.1. Загальні відомості про будівлі та споруди

Будівлі — це наземні споруди, що мають приміщення для роботи, відпочинку, складування товарів тощо, тобто приміщення, що задовольняють матеріальні і духовні потреби суспільства. Будинки характеризуються наявністю помешкань, необхідних для діяльності людини.

Споруди — це наземні споруди і приміщення. Вони призначені не для побутової діяльності людини. Прикладами споруд є мости, тоннелі й ін.

Інженерними спорудами називаються спорудження, у яких немає помешкань для життєдіяльності людини.

Цивільні будинки діляться на:

а) житлові будинки;

б) громадські будинки:

— адміністративні будинки;

— навчальні заклади;

— дитячі заснування;

— культурно просвітні;

— комунальні й ін. будинки.

Унікальні будинки — громадські будинки державного або культурного значення, що будують у великих пунктах. Прикладами унікальних будинків можуть бути музеї, театри, будинки культури й ін.

Існують:

— малоповерхові будинки (до 3 поверхів);

— багатоповерхові будинки (від 4 до 8 поверхів);

— будинки підвищеної поверховості (від 9 до 25 поверхів);

— висотні будинки (більше 25 поверхів).

Промислові будинки — будинки, що споруджені для розміщення знарядь виробництва і виконання трудових процесів, у результаті яких утворюється промислова продукція. Прикладами промислових будинків є заводи, фабрики, електростанції й ін.

Сільськогосподарські будинки — будинки, що призначені для потреб сільського господарства. Прикладами є будинки для утримання худоби і птиці, будинки для збереження і ремонту машин, теплиці й ін.