Екскурсія по Івано-Франківську

Вступ

Актуальність теми організації екскурсійної діяльності полягає в тому, що туризм та екскурсії – активний засіб пізнання навколишнього світу, формування кругозору, підвищення рівня знань, естетичних і культурних смаків громадян та гостей України, особливо школярів і студентської молоді.
Екскурсії відіграють важливу функціональну роль у задоволенні рекреаційних потреб людини: духовних, естетичних, інформаційних. Вони дозволяють моделювати рекреаційну діяльність людини, пов'язану з пізнанням навколишнього світу: особливостей природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту, традицій, вірувань, творчих здобутків людства.
Як вид діяльності, екскурсія поєднує взаємопов'язані та взаємообумовлені дії. Вони можуть бути різноманітними - рух групи за маршрутом, рух відносно об'єктів, перегляд пам'яток. Поради екскурсовода надають діям екскурсантів цілеспрямованого характеру.
Діяльність екскурсантів виявляється в таких активних формах, як спостереження, вивчення, дослідження об'єктів. Діяльність екскурсовода складається з ряду дій, головними з яких є підготовка і проведення екскурсії.
Як форма спілкування, екскурсія передбачає взаємозв'язок і взаємодію екскурсовода і екскурсантів на основі їх спільної діяльності. Екскурсії допомагають конкретизувати раніше набуті знання і дати нові, розвивають вміння розуміти природні та суспільні явища і процеси, посилюють інтерес до того, що вивчається і викликають певні чуттєві враження.
Екскурсія є організованою формою навчання і одночасно методом навчання. Екскурсії вводять людину у світ нового, раніше невідомого. Без екскурсії неможливо уявити знайомство з пам’ятками архітектури, культури, скульптури. Екскурсії – це також твір мистецтва. Бо вони повинні бути цікавими, захоплюючими, повчальними. Завдяки цьому дослідження організації екскурсії є актуальною темою для всебічного аналізу й розгляду.
Вони ознайомлюють з історичними, культурними, природними пам'ятками, тисячолітніми сторінками духовності українського народу.
Введення системи туристично-екскурсійних маршрутів передусім у навчальний процес сприятиме поглибленню патріотичного виховання, перш за все школярів і молоді, в основі якого – тисячолітні сторінки історії та духовності українського народу, важливі принципи розвитку нації – гуманізму, подолання непорозумінь, недовіри, а іноді й певної неприязні між представниками різних етнічних груп і регіонів.
Розробка та введення в практику діяльності туристичних підприємств і організацій туристично-екскурсійних маршрутів сприятиме не тільки підвищенню рівня цивілізованості й духовності нашого народу, але й займе вагоме місце у числі пріоритетів України як рівноправного члена світового співтовариства.
Місто є один із найбільш економічних та культурних центрів на заході України. Винекнення міста датується 7 травня 1662 року, коли воно отримало магдебурзьке право визначається щороку як День міста.
Польський магнат Андрій Потоцький, якого вважають засновником міста, дав назву на честь новонародженого сина Станіслава. А в 1962 року, коли місто визначало своє 300 річчя, одержало назву Івано-Франківськ на честь видатного письменника і громадського діяча, який багато разів тут побував.
Після розпаду Австро-Угорщини в листопаді 1918 року у Львові було проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Протягом січня травня 1919 в нашому місті працював законодавчий орган та уряд ЗУНР –Національна Рада і Генеральний Секретаріат.
Населення Івано-Франківська складає 235 тис. чоловіків. Більшість жителів становлять українців (92%). Проживають також росіяни, поляки, білоруси, євреї та інші національності.
Івано-Франківськ є воротами до найкрасивіших відпочинку в Карпатах: Яремче, Косів, Верховина і Ворохта.

← prev content next →