Загальна характеристика Угорщини та розробка туру по цій країні

Вступ

Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах.
Туризм виконує важливу роль у здійсненні широкомасштабних завдань по розбудові української державності, входженню України до світового співтовариства, культурному та духовному відродженню нації.
На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в порівнянні з країнами розвинутої економіки. В багатьох країнах світу він є значною галуззю економіки, спеціалісти вважають туризм однією з найважливіших галузей світового господарства.
Більшість європейських туристичних компаній працюють на в'їзний, виїзний та внутрішній туризм, в Україні ж 90% туркомпаній орієнтовані на виїзний туризм, основні причини ситуації в слабому розвитку туристичної інфраструктури та низької якості послуг, які не відповідають рівню цін на них.
З розвитком туризму стає актуальними відвідувати країни Європи, а саме Угорщини.
Дослідження та вивчення стану розвитку туризму в Угорщині є надзвичайно цікавим та важливим, так як ця країна, є сусідом України, що у великій мірі сприяє організації туристичних відвідувань цієї держави. Мальовничі краєвиди, міста і села Угорщини, культурні та історичні пам'ятки, природні багатства дають можливість організувати безліч цікавих, оригінальних і різнопланових програм.

← prev content next →