Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні

Загальна характеристика спортивно-оздоровчого комплексу "Каштан"

Велико Жванчицький районний фізкультурно-оздоровчий комплекс „Каштан” – це спеціалізована бюджетна організація, уповноважена державою брати участь у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту шляхом залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, проведення відповідної роботи з удосконалення рухової активності населення для профілактики захворювань, підвищення резервів здоров’я, продовження активного творчого довголіття, змістовного дозвілля та профілактики асоціальної поведінки, зміцнення, збереження і ефективного використання матеріальної бази фізичної культури і спорту району.
„Каштан” створений районною державною адміністрацією і належить до сфери її управління координує діяльність центру відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.
„Каштан” є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
Юридична адреса „Каштан”:

Дунаєвецький район,
с. Жванчик,
вул. Центральна.

Основними завданнями і функціями комплексу „Каштан” є :
- участь у розробці та реалізації державних, місцевих програм, організація і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- організація і проведення змагань, конкурсів показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення, просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами
- особами фізичної культури і спорту;
- співпраця в межах своїх повноважень із місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту;
- забезпечення участі збірних команд району в обласних та Всеукраїнських фізкультурно-спортивних заходах;
- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням в соціально-побутовій сфері, в тому числі в місцях масового відпочинку населення;
- здійснення підбору та розстановки кадрів фізкультурних працівників спортивних споруд сільських та селищних рад району;
- організація дослідницької діяльності з питань сучасних оздоровчих технологій для різних груп населення, впровадження нових форм і методів інноваційних технологій оздоровчої, рекреаційної та реабілітаційної роботи;
- пропаганда серед населення фізичної культури і спорту, здорового способу життя, здійснення спільно із зацікавленими організаціями моніторингу рівня фізичного здоров’я, надання консультації з валеології в межах своєї компетенції;
- здійснення заходів щодо інформаційно-наукового і методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в соціально-побутовій сфері, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з питань оздоровлення населення;
- забезпечення за встановленими нормативами житлом, харчуванням, автотранспортом учасників Всеукраїнських, обласних та районних фізкультурно-оздоровчих заходів, у тому числі тих, що проводяться спорткомплексом фізичного здоров’я населення, оренда для проведення цих заходів спортивних баз та інших об’єктів;
- розвиток прямих міжнародних зв’язків, у тому числі укладення, в межах своєї компетенції, відповідних угод про конкретне співробітництво, узагальнення та поширення передового міжнародного та вітчизняного досвіду організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням в соціально-побутовій сфері, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням;
- створення інформаційного банку даних з питань, що відповідають основним завданням та напрямкам діяльності спорткомплексу;
- подання пропозицій відділу з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації стосовно включення фізкультурно-масових заходів до календарного плану фізкультурно-масових заходів до календарного плану фізкультурних та спортивних заходів району;
- здійснення, для виконання статутних завдань, господарської та комерційної діяльності шляхом створення (заснування) госпрозрахункових підприємств, установ і організацій із статусом юридичної особи;
- здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства та Положення про Жванчицький районний фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс „Каштан”.