Глобальні демографічні проблеми людства

Аналіз демографічної картини країн, що розвиваються

Особливий характер носять процеси розвитку народонаселення в більшості країн, що розвиваються, країн третього світу, де ще недавно відзначався так званий демографічний вибух, що супроводжувався до того ж «урбаністичним вибухом». Висока народжуваність, некерована міграція та урбанізація, голод і злидні, хвороби - демографічні та соціальні проблеми тут переплетені самим тісним чином.
Політика народонаселення в цих країнах часто служить стрижнем всієї соціально-економічної політики. Це єдині країни у світі, де це так, в інших місцях цього немає. Політика народонаселення - це зазвичай додаткові заходи. Навіть у Китаї. У багатьох же країнах третього світу з проблемами голоду і злиднів намагаються боротися через зменшення народжуваності. Тобто одні країни намагаються боротися з голодом і бідністю, розвиваючи економіку, але для цього немає ніяких коштів, позик для цього Захід не дає, а ось на те щоб стерилізувати населення, на застосування засобів контрацепції - Захід на це кошти дає. Правда, релігійні догми та традиції нерідко не дозволяють приймати такі програми і ефективно проводити їх у життя, особливо в мусульманському світі. Мусульманський світ тут служить. взагалі кажучи, до сих пір гальмом. Тут, по суті, політики народжуваності немає, кажуть, скільки Аллах дав, стільки він і взяв. Як раніше говорили у нас. Бог дав, Бог узяв Але ці релігійні догми та традиції стосуються не тільки мусульманських країн. І в країнах буддизму було престижно мати багато дітей.
Зараз в Індії висока народжуваність розглядається в якості головного гальма в розвитку країни. Кажуть, що 400 мільйонів убогих людей тягнуть країну назад - це половина населення. 400 мільйонів убогих людей, які туляться часто в жалюгідних халупах або просто на вулиці.
Дуже високий рівень міграції з села в місто. Серед мігрантів у великих містах 60% припадає на вихідців з села. У більшості вони поповнюють армію безробітних, не мають кваліфікації, навіть даху над головою, виїжджають із села з-за перенаселеності і страхітливою убогості, але і в містах не влаштовуються. Приміром, половина жителів міста Бон-бея живе в нетрях.
Багато країн так чи інакше намагаються проводити політику, пов'язану із зростанням населення, і політику, спрямовану на національний розвиток. Але в жодній з них приймаються програми не були доведені до кінця. Бо в них занадто відкрита економіка, яка залежить від іноземних інвестицій і допомоги. Зростання національного продукту залежить не від самих цих країн, а від продажу сировини на світовому ринку, тієї сировини, яку вони виробляють. А тут коливання кожен рік. Мабуть, тут винятком служила Мексика, де національна буржуазія в 30-х роках націоналізувала нафтову промисловість, але й Мексика тепер потрапила в жорстоку кризу. Ми можемо сказати, що зараз дуже суворі умови життя в країнах, що розвиваються, і ці умови піддаються поліпшенню дуже незначною мірою. У третьому світі 30 млн дітей щорічно помирає у віці до п'яти років. Це як би інший полюс західного процвітання, бо світової капіталістичний ринок один.
Вирішити ці питання в стані тільки соціально-економічна політика, в більш широкому сенсі цього слова, тобто політика, спрямована на соціально-економічний розвиток. А витрати цього розвитку відомі. Але якщо в країнах, що розвиваються відбуватиметься економічний розвиток, то тоді вони повинні претендувати на частину своїх власних ресурсів, які тепер споживають розвинені країни. Останні ж в цьому не зацікавлені. Для того щоб ми прийшли до загального «знаменника» між розвиненими і країнами, що розвиваються, знайшли між ними згоду, розвинені країни повинні обмежити у себе споживання ресурсів, що виробляються в країнах, що розвиваються та експортуються в розвинені.
Тим не менше в країнах третього світу коштує задана зниження народжуваності, оскільки соціально-економічний розвиток там не встигає за зростанням народжуваності, не зняті питання голоду. Найбільша вираз ця політика народжень отримала в Китаї, там вона найбільш яскраво проявляється.
Приклад Китаю
Китай володіє найбільшим населенням в світі. На 1995 р. (без Тайваню, без Гонконгу і Макао) населення Китаю становило 1221500000 чоловік. Стоїть завдання, як прогодувати мільярд з гаком людей. Перш за все, вона вирішується шляхом швидкого економічного зростання. Китай абсолютно правильно економічне зростання поставив на перший план, але, враховуючи, що величезний приріст населення щороку з'їдає значну частину надбавки, яку дає економічне зростання, в Китаї стала проводитися жорстка політика народжуваності. Треба віддати належне Китаю, за 80-90-і роки він пішов від рівня найбідніших країн, або, як кажуть самі китайці, пішов від голоду.
Наскільки вдалою виявилася політика обмеження народжуваності? Незважаючи на приріст населення, в 1992-1993 рр. вологість деревини народжуваності залишився на рівні 1978 - 1979 рр. При низькій смертності (у Китаї відносно молоде населення) досить помітні успіхи в охороні здоров'я, природний приріст складає 12-13 осіб на кожну тисячу. Це, правда, удвічі більше, ніж було в СРСР напередодні кризи.
Яка демополітіка застосовується в Китаї? В області народжуваності в Китаї застосовується дуже проста політика, і треба сказати, що подальше її застосування може створити небезпеку для демографічного майбутнього країни хоча і буде подолана економічна небезпека. Застосовується принцип «одна сім'я - одна дитина». А ми знаємо, що заміщення населення відбувається в тих випадках, коли принаймні на родину, на одну подружню пару доводиться двоє-троє дітей. У Китаї ж «одна сім'я - одна дитина». У той же час там самі люди хочуть мати більше дітей, це сформований в народі багатовікової стереотип. У Китаї, як і в багатьох країнах, що розвиваються, прагнення до багатодітності пов'язано не тільки з тим, що в цьому випадку, при досить і шатнись рівні смертності, могло як би зберегти своє виробництво поколінь, але й з тим, що в якийсь час було б престижно, особливо народження хлопчиків. У Китаї введено обмеження: якщо сім'я відтворила більше однієї дитини, то вона платить свого роду штраф, причому штраф зростає в прогресуючому розмірі. Якщо сім'я не хоче вдаватися до заходів контрацепції, є можливість стерилізації, є можливість абортів.
Кілька слів про реформу в сільському господарстві КНР. з чим пов'язано в основному розвиток населення і зростання економіки. Китайська система народних комун була замінена «системою відповідальності на договірній основі з винагородою». По всій країні вона утвердилася в 1983 р. Земля в рамках колективних господарств здавалася селянам у колективний і сімейний підряд. Вона складалася з двох частин: одна (типу присадибної ділянки) була призначена для того, щоб прогодувати сім'ю, інша - щоб давати комерційне зерно місту (з компенсацією). Забезпечивши здачу певної кількості зерна колективного господарства і місту, селянин отримуючи право розпоряджатися іншими продуктами на свій розсуд. При цьому техніка і основні послуги для виробництва залишалося в руках колективних господарств.
За часів комун надлишкова робоча сила залишалася в сільському господарстві, оскільки виробництво комерційного зерна та інша діяльність були обмежені, реформа ж вивільнила додаткову робочу силу. Це вилилося в гігантський зростання продуктивності праці, розвинулися диверсифікація в сільськогосподарській економіці, а також побічні виробництва (у селах і малих містах).
У Китаї, однак, програми «планування сім'ї» менш успішні в сільських районах, ніж у міських. Поліпшення економічних умов сільського населення зміцнило його опір заходам регулювання чисельності населення. Селяни, якщо умови їхнього життя покращуються, хочуть більше дітей (особливо хлопчиків), і вони готові платити штрафи.
Інший аспект положення в сільській місцевості Китаю — заохочення урядом, починаючи з 1984 р., міграції сільського населення в малі міста. Ця політика досягла успіхів, кількість малих міст зросла більш ніж до 10000, і близько 200 млн. сільського населення виїхало шукати роботу в малих містах. Сільське населення при ослабленні заходів регулювання міграції поїхало навіть у великі міста, створюючи явище, назване «текучим населенням». Ефект виїзду з сільських регіонів ще не вивчений ретельно, але добре відомо його вплив на міську зайнятість, житлові та інші питання. Фахівці з планування сім'ї вважають текучий населення «слабкою ланкою» в політиці народонаселення і дають рекомендації, як більш ефективно контролювати цей процес. Таким чином, поки одним з важливих факторів залишаються високі темпи зростання населення в селах в порівнянні з успіхом програм планування сім'ї в містах.