Глобальні демографічні проблеми людства

Вступ

У сучасну епоху стрімке зростання народонаселення надає зростаючий вплив, як на життя окремих держав, так і на міжнародні відносини в цілому.
У сучасному світі існує величезна кількість проблем, таких як запобігання ядерної війни, подолання відсталості країн, що розвиваються, продовольча та енергетична проблеми, ліквідація небезпечних хвороб, забруднення навколишнього середовища і ряду інших проблем, але, по-моєму, особливе місце серед них займає демографічна. Вона зумовлює розвиток практично всіх глобальних проблем людства.
Через лавиноподібного зростання населення на планеті у людства з'являються все нові і нові проблеми. Землі кілька мільярдів років. Якщо цей відрізок часу стиснути до одного дня, виявиться, що людство існує не більше секунди. Тим не менш, за оцінками ООН, до 2015 року на планеті буде жити близько 8 млрд. людей. Усім їм потрібні будуть вода, їжа, повітря, енергія і місце під сонцем. Але планета вже не може надати цього кожній людині.
Щоб забезпечити людей всім необхідним будуються заводи, фабрики, видобуваються корисні копалини, вирубуються ліси. Це завдає величезної шкоди природі, а виправити свої помилки людині важко або неможливо. Це може призвести до глобальної екологічної катастрофи. Наприклад, за останні 50 років на Землі знищено більше половини дощових лісів. У результаті назавжди зникли сотні видів тварин і рослин. Кожну секунду під пасовища і ріллі, на деревину, для видобутку нафти і руди вирубується ділянку дощового лісу розміром із футбольне поле. А дощові ліси називають «легенями планети».
Важливість і значимість демографічної проблеми визнана всіма державами. У кінцевому просторі зростання населення не може бути нескінченним.
Стабілізація чисельності населення у світі - одна з важливих умов переходу до стійкого еколого-економічного розвитку.
Розробкою даної теми займалися: Х.Бернуллі, А.Гійяр, Ж. Бертельон, А. Кетле, Б.Ц. Урланіс та ін.
Мета — розглянути сучасну демографічну ситуацію в світі як глобальну проблему, а також роль окремих держав і світової спільноти у вирішенні демографічної проблеми
Завдання:
• дослідити теоретико-методологічний аналіз демографічних проблем людства;
• проаналізувати та визначити основні прогнози та перспективи розвитку демографічних проблем людства;
• розглянути та обґрунтувати основні принципи демографічної ситуації в світі та аналізувати перспективи розвитку людства.
Об’єктом дослідження даної теми є глобальні демографічні проблеми людства, як фактор незворотної загибелі цивілізації.
Предметом виступають методологічні дослідження та аналіз демографічної ситуації країн, що розвиваються.
Методологія роботи базується на загальних принципах історизму, об’єктивності фактів, які передбачають глибокий об’єктивний аналіз, а також використання системного, логічного та історичного методів дослідження.

← prev content next →