Розробка туру в Болгарію

Позиціонування та просування нового туру

Для того,щоб ми могли позиціонувати тур, необхідно зацікавити туром потенційних клієнтів. Для того,щоб клієни дізналися про запропонований тур,необхудно розмістити рекламу.
Просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристичного продукту або туристичних послуг (реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, організація ознайомлювальних подорожей, видання каталогів, буклетів, мап тощо).
При просуванні туру «Скарби Болгарії» необхідно враховувати деякі чинники, які будуть впливати на позиціонування даного туру.
Тури в більшість країн продаються не цілий рік, а тільки у визначені місяці, так званий "високий сезон". В інші місяці тури продаються, але дуже слабко. Крім періодів "високого" і "низького" сезону також варто брати до уваги, що в році є ще кілька періодів, коли продажі турів зростають:
- перед новим роком (новорічні і різдвяні тури);
- перед травневими святами;
- у літній період
Усі ці тимчасові фактори дуже важливо враховувати при плануванні робіт із просування. Починати роботи з просування краще за кілька місяців до початку "високого" сезону. У період різкого росту продажів турів (новий рік, літо, травневі свята) можливо планувати спеціальні рекламні акції, які потрібно починати продумувати за 1-2 місяця до активізації продажів.
З метою просування турагентом на ринок туристичних послуг туристичного продукту туроператора, забезпечення економічно беззбиткової реалізації туристичних послуг туроператора українським та іноземним юридичним і фізичним особам, та з метою досягнення найбільш позитивних господарських результатів Сторін, уклали Договір про наступне:
Предмет Договору. За цим Договором, турагент зобов'язується за дорученням туроператора продавати турпродукт останнього шляхом укладення із фізичними та юридичними особами від свого імені і за рахунок туроператора, договори на туристичне обслуговування споживачів туристичних послуг (надалі - туристи), а туроператор зобов'язаний надавати турагенту обумовлені цим Договором турпродукти, забезпечувати надання якісних туристичних послуг, а також виплачувати турагенту винагороду у розмірі та на умовах зазначених у статті 3 цього Договору.
Для досягнення мети цього Договору, під турпродуктом слід розуміти попередньо розроблений туроператором комплекс туристичних послуг, який поєднує більше двох таких послуг, що реалізується турагентом або пропонується останньому туроператором для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять вибір маршруту, послуги бронювання та придбання квитків, послуги бронювання готелів та замовлення екскурсійних послуг, надання візової підтримки, та надання інших характерних і супутніх туристичних послуг в разі їх замовлення туристами. Турагент не має права здійснювати продаж турпродукту Туроператора з порушеннями умов цього договору.
Стаття 2.
Обов'язки Сторін.
2.1. Туроператор зобов'язаний:
2.1.1. Своєчасно повідомляти Турагента про правила реалізації турпродукту та про їх зміни;
2.1.2. Приймати від Турагента заявки на організацію турпродукту;
2.1.3. Інформувати Турагента про всі вимоги, умови та обмеження, що пред'являються Туристам з боку іноземних туристичних агентств, перевізниками, консульськими, митними та іншими органами і установами;
2.1.4. Інформувати Турагента протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки про можливість продажу турпродукту в обумовлений строк та надати Турагенту рахунок на оплату тур продукту. У випадку неможливості організації турпродукту за вказаним маршрутом чи у вказані строки, Туроператор може запропонувати альтернативні строки чи маршрут;
2.1.5. Згідно заявки Турагента бронювати готельні номери, квитки, різноманітні туристичні послуги, в тому числі характерні та супутні послуги у разі їх замовлення Туристами;
2.1.6. Передавати Турагенту не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку туру чи безпосередньо Туристу у місці початку туру, всі необхідні документи, що стосуються турпродукту;
2.1.7. Своєчасно передавати Турагенту інформацію про строки та тарифи щодо оформлення документів для виїзду за межі України, інформацію про правила та умови підготовки інших необхідних документів;
2.1.8. Забезпечувати розміщення Туристів в готелях та аналогічних місцях передбачених для такого розміщення, та надавати інші туристичні послуги, зазначені в заявках на бронювання туристичних послуг.
2.2. Турагент зобов'язаний:
2.2.1. Здійснювати посередницьку діяльність з продажу турпродукту Туроператора від свого імені відповідно до умов цього Договору і встановлених правил;
2.2.2. Проводити рекламну та іншу діяльність, що направлена на просування на ринок туристичних послуг турпродукту Туроператора, на розвиток туризму за маршрутами останнього;
2.2.3. Направляти Туроператору заявки на організацію турпродукту та бронювання туристичних послуг, із зазначенням всієї необхідної та обов'язкової інформації, не пізніше строків, встановлених Туроператором по кожній країні. Зміни у заявках, що направлені пізніше встановленого строку, здійснюються тільки за згодою Туроператора;
2.2.4. У разі необхідності оформлення виїзних віз у країни за маршрутом турпродукту, забезпечувати передачу Туроператору повного пакету документів згідно із вимогами підпункту 2.1.3. та сплачувати рахунки, які пред'являються Туроператором згідно із статтею 3 цього Договору в строки, вказані Туроператором.