Розробка туру в Болгарію

Інформаційне забезпечення програми туру

Туроператори можуть укладати договори на надання послуг проживання лише з юридичними та фізичними особами, що мають сертифікати відповідності на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства.
Туроператор, з яким ви укладете угоду для выдпочинку зобов’язаний надавати в повному обсязі туристичні і (чи) транспортні послуги, замовлені турагентом і підтверджені туроператором на умовах даного Договору.
У випадку неможливості розміщення туристів у попередньо заброньованих готелях, інших об'єктах розміщення, туроператор розміщує туристів в готелі тієї ж чи більш високої категорії без додаткової доплати.
Інформувати турагента електронною поштою або факсом щодо змін вартості туру, пов'язаних з підвищенням цін на туристичні і (чи) транспортні послуги, які надаються, своєчасно повідомляти дату дії нових цін на тури. У випадку зниження вартості туру, різниця вартості, що сплачена турагентом до дати дії знижених цін поверненню туроператором турагенту не підлягають.
Вам має бути надана інформація про ціни на туристичні послуги, що надаються туроператором, необхідні рекламні й інформаційні матеріали, проспекти, каталоги. Також обов’язково туроператор має надавати турагенту ваучер з зазначенням умов туру, страховий поліс і авіаквиток (якщо зобов'язання по оформленню таких документів взяв на себе туроператор) не пізніше останнього робочого дня до початку туристичного обслуговування в офісі туроператора чи безпосередньо туристам на місці початку туристичного обслуговування за 2 години до відправлення, за умови повної оплати вартості туру. Початком туристичного обслуговування вважається час відправлення літака (автобуса, поїзда).
Для того,щоб тур був успішним, компанія, з якою ви будете відпочивати, оголосить вам свої зобов’язання щодо наданих послуг. Компанія відповідає за інформаційне забезпечення туру, за якість і бузпеку туристичних послуг, що надаються. Туроператор не несе відповідальність:
1. за несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату рахунків турагентом;
2. за несвоєчасне внесення змін чи ануляцію заявки турагентом;
3. за надання турагентом в заявці помилкових відомостей про туристів чи умов їх туристичного обслуговування;
4. за несвоєчасну передачу турагентом туристу отриманих у туроператора документів, необхідних для туристичного обслуговування;
5. за ненадання турагентом туристу повної та достовірної інформації про туристичне обслуговування;
6. за відсутність у туриста відповідних документів (ваучера, авіаквитка, страхового полісу тощо), виданих останньому турагентом;

7. за відмову туристу і (чи) особам, що прямують разом з ним у в'їздній візі Консульськими службами іноземних держав і неможливість, у зв'язку з цим, подорожі. У такому випадку туроператор не повертає фактично сплачені грошові кошти (авіаквиток, вартість проживання і т.п.), у зв'язку з неможливістю контролювати і впливати на діяльність і правила відповідних посольських і консульських установ іноземних держав.
8. за відсутність у туриста належним чином оформленого закордонного паспорта до початку туристичного обслуговування, а також документів, необхідних для вивезення за кордон дітей;
9. за зняття туриста з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядженням місцевої влади чи інших установ, організацій;
10. за скасування чи зміну часу відправлення і пункту призначення авіарейсів (руху поїздів та автобусів) і пов'язаних з цим змін програми туру;
11. за збитки, що нанесені туристом у період туристичного обслуговування;
12. за збереження багажу туриста.