Типи сучасних готелів

Класифікація готелів у інших країнах

На даний момент у світі діє майже 30 різноманітних систем класифікації готелей. В окремих країна ця класифікація може бути ріхною. Так, наприклад, у США найпоширенішою є класифікація за родом операцій, що здійснюються в готелі, або ж за тим, наскільки обслуговуваннязадовольняє економічні та соціальні потоеби туристів. Відповідно до цього готелі підрозділяютьсяна комерційні, мотелі, курортні, і для проведенняділових зустрічей. Окрім того у США готелі класифікують за строком перебування6 від 1 до 7 днів, для постійного проживання,курортні готелі.
У США єдиної офіційної затвердженої урядом класифікації не існує. Тут, по комфортабельності готелю діляться на 5 категорій. Вищий статус присуджується двома установами: American Automobile Association (AAA, Автомобільна Асоціація Америки), що ділить готелі по так називаним "діамантах" й Mobile Travel Guide, асоціація пов'язана з організацією поїздок, по системі - "П'ять зірок". З більш ніж 21 тисячі претендентів вищої категорії, п'ятизіркового статусу визнані гідними тільки 35 готелів.
Готелі США класифікуються по місцю розташування, за цінами, по типах послуг, які вони пропонують, а також залежно від умов використання.
Класифікацією готелів і ресторанів у Великобританії займається Автомобільна Асоціація Великобритнії. Обов'язкова класифікація включає п'ять категорій "зірок" чорної й червоної квіток
У Німеччині в рамках класифікації до готельних споруд відносять засоби розміщення,бкотрі мають не менше 9 місць для розміщення і котрі пропонують не менше двох послуг: ночівля та харчування. Класифікація готелів від 1 до 5 зірок у Німеччині передбачає контроль відповідності послуг в них обов’язковим (їх 22) та додатковим (факультативним) критеріям.
Такі критерії, як зовнішній вигляд споруди, надання додаткових послуг, спортивна і оздоровча інфраструктура, можливості для організації бенкетів, конференцій.
Слід відзначити, що готелі, у яких одномісні номери мають площу менше 6 кв.км, не підлягають класифікації до проведення реконструкції та приведення площ номерів до нормальних вимог.
Готелі, яким присвоєні зірки, отримали у Німеччині назви:
1 зірка – Tourist (туристичний);
2 зірки – Standart ( стандартний);
3 зірки – Komfort (комфортний);
4 зірки – First Class (першого класу);
5 зірок - Luxus (люкс).
В Австрії діє „зіркова” класифікація готельних споруд.Відповідно до неї усі готелі за рівнем комфортності проживання туристів поділяються на п’ять категорій. Ще готелі в Австрії класифікуються за розміром засобів розміщення. Встановлено, що величина споруди впливає на економічні порказники її використання. Таким чином, заирати на персонал, витрати на рекламу, аренду, коєфіцієнт використанняпотужностей готелю зростають із збільшенням розміру підприємства готельного бізнесу.Малими вважаютьсяготелі приблизно на 42 місця, з кількістю персоналу – 6 чоловік, річною виручкою -5 млн. шилінгів. Група великих підприємств має в средньому майже 110 місцб, чисельність персоналу 42 людини.Річна виручка підприємств цієї групи коливається від 12 до 15 млн. шилінгів.
З точки зору довготи туристського сезону австрійські готелі підрозділяються на: цілорічні, двосезонні, односезонні.
Ще існує розподіл австрійських готелей залежно від їх місцярозташування. Таке розмежування робиться черезвстановлений в країні різний рівень цін за проживання у готелях однієї категорії залежно від того, де вана розташована – у Відні чи інших містах, наприклад, у Зальцбурзі.
Класифікація готельних споруд у цілому світі проводиться за спеціальними критеріями. Готелі й ресторани перевіряються щорічно й анонімно. Готелям привласнюються "зірки" від 1 до 5 чорних кольорів. Вони характеризують відповідність підприємств єдиним прийнятим у країні стандартам.
Крім чорних зірок, готелям привласнюються додаткові оцінки у відсотках. Відсотки відображають якісну різницю обслуговування в готелях з однаковою кількістю зірок. Цю процентну оцінку виставляє інспектор, ґрунтуючись на своїх особистих враженнях від обслуговування.
Крім "зірок" чорних кольорів використається й більше престижна класифікація. Готелям, які забезпечують прекрасний рівень гостинності й комфорту, привласнюють від 1 до 5 "зірок" червоних кольорів.
Така оцінка привласнюється щорічно готелям, визнаним кращими в межах своєї категорії. У цьому випадку процентна оцінка за якість уже не обов'язкова.