Типи сучасних готелів

Транс Нацiональнi Корпорацiї

Найбiльшi Американськi - Хiлтон, Марiотт, Шератон, Редiсон, Холiдейс Iнн
Європейськi - Аккор (Софiтель, Iбiс, Новотель, Коралiте), Форте-хотел,
Метрополiтен, Клаб Медiтеранее, Голден Тьюлiп.
МГА - мiжнародна готельна асоцiацiя. Утворенна 1946-47 р.р.
На Європейському рiвнi HotRes - Конфедерацiя Нацiональних Асоцiацiй Готелiв i Ресторанiв. Регулює стандарти, пiктограми, iнформацiйна допомога.
Тенденцiї розвитку:
- готелi будуються як комплекси;
- розвиваються додатковi засоби розмiщення (тур селища, бази, кемпiнги, караванiнги);
- спецiалiзацiя готельної бази;
- концептуалiзацiя;
- екологiзацiя ;
- гедонiзацiя (зробити вiдпочинок радiсним - любими методами);
- новiтнi технологiї i використання новiтньої технiки (АСУ, бронювання);
На рiвнi обслуговування тенденцiї:
- великий комплекс додаткових послуг;
- концентрацiя обслуговування в номерi;
- комплiментарнi послуги (безкоштовнi, готель показує свою прихильнiсть до гостей);