Розвиток туризму в Європі

Демографічні передумови розвитку туризму в Європі

При розгляді впливу демографічних факторів на розвиток ринку туристичних послуг в Європі слід звернути увагу на такі особливості їх впливу:
По-перше, в результаті зростання народонаселення планети збільшується світовий туристичний потенціал, в туристичну діяльність залучаються нові людські ресурси.
По-друге, обов’язково слід враховувати зростання рівня урбанізації населення регіону і, як наслідок, погіршення екологічної ситуації та зменшення привабливості регіону для іноземних туристів.
По-третє, слід вивчати такий вплив в розрізі країн: в яких країнах народонаселення збільшується та відбувається демографічний бум; які доходи населення таких країн і яка питома вага населення може дозволити собі туристичну подорож до Європи. Крім того, слід враховувати і вікову структуру населення, оскільки вона впливає на загальну туристичну активність.
Зараз у всьому світі спостерігаються наступні демографічні тенденції:
В країнах, що розвиваються, з різною інтенсивністю падає народжуваність, демографічний бум вже відходить у минуле. Однак сильні традиції багатодітності не дозволяють цим країнам перейти до схеми простого заміщення населення, яка вже протягом декількох десятиріч присутня в Європі.
Група європейських демографів прийшла до висновку, що демографічне зростання людства досягне свого максимуму у 2070 році, а потім кількість людей на Землі почне зменшуватися. Від всіх інших прогнозів даний прогноз відрізняється тим, що враховувався не один варіант розвитку подій, а 2000, кожен зі своєю ймовірністю. Комп’ютерне моделювання дозволило вченим заявити, що у 2070році кількість людей на Землі зросте до 9 млрд. чол., а до 2100 року з ймовірністю 85 % спаде до 5,4 млрд. це суттєво зменшить загрозу голоду та знизить гостроту екологічних проблем людства.
Населення Європи зростає. Так, з 1972 року населення Європи збільшилось на 100 млн. чоловік, або 13,5 % від загальної чисельності населення світу. Загальне уявлення про населення Західної Європи та про рівень його відтворення відображені в таблицях 1.1. та 1.2. (додаток А).
За період з 1980 по 1995 рік чисельність міського населення в країнах Західної Європи збільшилось на 9 %. Нині рівень урбанізації в Європі складає 74,6 %. Щорічний приріст даного показника в період 2000 – 2015 років очікується на рівні 0,3%. Передбачається, що частка міського населення в Європі може стабілізуватися на рівні близько 82 %.
Нині найбільш суттєвим демографічним процесом, що протікає на більшій частині регіону, є старіння населення в результаті низького рівня народжуваності та зростаючої середньої тривалості життя. Якщо бути більш точним, то кількість осіб старше 60 років з 10 % зросте до 34 % (у 2070 році). Зрозуміло, що це в середньому ― різні континенти дають різні цифри.
Рівень народжуваності в Європі за останні 30 років зменшився з 2,3 до 1,4 дитини на жінку та складає всього 1,1 у Вірменії, Болгарії та Латвії ― набагато нижче рівня 2,1 дитини на жінку, необхідного для підтримання стабільно чисельності населення. За прогнозами вчених, у 2050 році в країнах Європи внаслідок старіння населення різко впаде коефіцієнт демографічної підтримки літніх людей, тобто відношення числа працездатних осіб (віком від 15 до 64 років) до кількості осіб у віці 65 років та старше. У багатьох країнах він скоротиться більше ніж в два рази: з 4 або 5 до 2.
Зростання кількості літніх людей стане “пенсійною” проблемою всіх країн світу. На думку демографа Ніко Клеймана (Університет Осло), проблеми з пенсіями, які зараз відчуває Китай, будуть характерні для всього світу. Однак він вважає, що в кожній країні є “вікно можливостей”, що дозволяють виправити ситуацію, переживши період економічного буму, такого, як сьогодні переживає Південна Корея, Сінгапур і Таїланд.
Що стосується європейської частини СНД ― то тут кількість людей досягла свого максимуму у 2000 році та, як нам відомо, зараз різко спадає. Ця тенденція збережеться, як мінімум, протягом двох наступних десятиріч.
Населення Африки в найближчі 50 років подвоїться, однак вчені не беруть до уваги вплив епідемії СНІДу, яка за несприятливих умов може суттєво вплинути в бік зменшення на демографічну ситуацію в даному регіоні.
Іншою тенденцією, яка, швидше за все, збережеться та яка є великою проблемою регіону ― це переміщення населення по всій території Європи. Воно викликане як конфліктами, так і пошуками кращого життя. В той же час, за прогнозами, населення Європи в майбутньому буде зменшуватися і саме імміграція може припинити скорочення населення у всіх країнах Європи, однак необхідна для цього величина міграційного припливу в різних країнах різна. Європейський Союз зможе запобігти скорочення чисельності населення, якщо розміри міграції збережуться на рівні 90- х років ХХ століття. Для Європи в цілому досягнення цієї цілі потребуватиме подвоєння імміграції.
Кількість іммігрантів, необхідних для того, щоб попередити зменшення чисельності працездатного населення більша (інколи в декілька разів) тієї їх кількості, яка необхідна для попередження зменшення всього населення. Якби такі міграційні потоки реалізувалися, то іммігранти, які в’їхали у відповідні країни, та їх нащадки склали би у 2050 році досить значну частку всього населення, наприклад, в Німеччині та Італії ― від 30 % до 39 %.
Іншою важливою тенденцією нині є те, що чисельність населення США збільшується значно більшими темпами, ніж будь-хто міг би передбачити..
Протягом 50 років Америку та країни Західної Європи вважали багатими країнами, для яких були характерні однакові демографічні особливості: стабільна чисельність населення, низький рівень народжуваності, що має тенденцію до зниження, збільшення чисельності літніх людей.
Однак у 80- ті роки в характері демографічного розвитку цих регіонів світу стали проявлятися відмінності. Рівень народжуваності в США зростає, а в Європі ― спадає. В США іммігрує більше людей, ніж в Європу, при цьому серед іммігрантів народжуваність вище, ніж у корінного населення США, однак одночасно збільшилась народжуваність останніх. Населення США найближчим часом стане молодіти. Очікується, що високий рівень народжуваності в США буде відносно стабільним. За результатами перепису населення, що проводився в США, в 2000 там проживало 281 млн. чоловік, тоді як очікувана чисельність становила 275 млн. За даними прогнозу вчених, у 2050 році населення Європи становитиме 360 млн. чол. та буде скорочуватися, а населення Америки становитиме 550 млн. чол. та буде зростати. Це означає, що населення США збільшиться порівняно з нинішнім в 2 рази.
Населення Європейського Союзу, що перевищувало населення США у 1995 році на 105 млн. чол., у 2050 році стане менше за нього на 15 млн. найбільш значне скорочення чисельності населення очікується в Італії ― на 28 % згідно середньому варіанту прогнозу.
Економіка США, за прогнозами, буде зростати та згідно максимальним прогнозним оцінкам у 2050 році буде більш ніж в 2 рази перебільшувати економіку Європи. Баланс сил на світовій економічній арені зміниться фундаментальним чином. Ринок США з його 400 – 550 млн. заможних споживачів, без сумніву, буде для туристичного ринку Європи ще більш важливим, ніж зараз.
Таким чином, вплив демографічних факторів на розвиток туристичного ринку в Європі неоднозначний. З одного боку, такі негативні явища як старіння населення, зменшення народжуваності, високий рівень урбанізації негативно впливають на збільшення зацікавленості населення світу в туристичних подорожах. В той же час, збільшення населення в США є тим позитивним фактором, який сприятиме розвиткові ринку туристичних послуг в Європі.