Природньо-кліматичні умови району будівництва автомобільної дороги Полтавської області

Загальна характеристика клімату
Район будівництва автомобільної дороги розташований в Полтавській області, що відповідає Ш дорожньо-кліматичній зоні. Клімат помірно-континентальний. Середня температура самого теплого місяца (липня) близько +22С, самого холодного (січня) –2, –4С. Середньорічна кількість опадів складає 300 – 400 мм. В районі будівництва переважають вітри північно-східні (зимою) і південно-східних (літом) напрямків, швидкість котрих досягає 17–20 м/с. Висота снігового покриття досягає 10-16 см. Глибина промерзання грунту складає в середньому 20–36 см. В середньому за рік спостерігається 14 днів з заметілями, туманами, сильними вітрами та ливнями, перешкоджаючими веденню робіт.

Рел’єф місцевості
Район будівництва переважно розташований в слабогорбистій місцевості, в межах Придніпровської височини,. Північна частина району будівництва розташована на підходах до Придніпровської височини.
Всі річки , що протікають по території області належать басейну р. Дніпро.
В цілому по своїм характеристикам рел’єф місцевостісті району будівництва не утруднює виконання дорожніх робіт дорожньо-будівельними машинами.

Грунтові умови
В районі будівництва автомобільної дороги переважають чорноземні грунти лістепної зони, що обумовлює необхідність проведення рекультивациї земель. Грунт міцевості – суглинок легкий – придатний для влаштування насипу земляного полотна при найменшому піднятті низу дорожнього одягу над рівнем короткочасно стоячих вод – 1.1 м. Рослинний шар грунту придатний для укріплення укосів насипів і виїмок.

Рослинність
В районі прохождения трассы автомобільної дороги трапляються ділянки лісу середньої густоти. Переважають широколисті породи, придатні лля промислової заготовки і задоволення нужд будівництва в древесині і пиломатеріалах. Є також кущі, придатні для влаштування снігозахисних посадок і декоративного озеленіння дороги.

Гідрологія і гідрогеологія.
Загальний похил місцевості і рел’єф в цілому забезпечують стік і випаровування поверхневих вод після ливнів. Є окремі місця з довгостроковим стоянням поверхневих вод. Грунтові води залягають на глибині 3 і більше метрів і не впливають на хід виконання будівельних робіт. В періоди весеннього сніготанення і після ливнів спостерігається переповнення деяких мілких річок і струмків. Деякі з которих в жаркий період року пересихають.

Інженерна геологія
В районі будівництва розвідані поклади граніта, вапняка, мергеля, каоліна, гіпса, кварцевого піску. Четвертинні відкладення представлені глинами и пісками.
Зсуви, зпливи і обвали, загрожуючі дорожнім спорудам в районі будівництва, не спостерігаються.