Природньо-кліматичні умови району будівництва автомобільної дороги Миколаївської області

Загальна характеристика клімату
Район будівництва автомобільної дороги розташований в Миколаївській області, що відповідає IV дорожньо-кліматичній зоні. Клімат помірно-континентальний. Середня температура самого теплого місяца (липня) близько +23С, самого холодного (січня) –3, –4С. Середньорічна кількість опадів складає 300 – 420 мм. В районі будівництва переважають вітри північно-східні (зимою) і південно-східних (літом) напрямків, швидкість котрих досягає 22–26 м/с. Висота снігового покриття досягає 35 см. Глибина промерзання грунту складає в середньому 40–60 см. В середньому за рік спостерігається 14 днів з заметілями, туманами, сильними вітрами та ливнями, перешкоджаючими веденню робіт.
Рел’єф місцевості
Район будівництва переважно розташований в слабогорбистій місцевості, що розрізана лиманами, котрі лежать в межах басейну Південоого Буга . Східна частина району будівництва розташована на відрогах Придніпровської височини. Північна частина розташована в межах Причорноморської низовини.. Найнижча відмітка місцевості району будівництва дорівнює -110.2 м, найвища – 248 м.
В цілому по своїм характеристикам рел’єф місцевості району будівництва не утруднює виконання дорожніх робіт дорожньо-будівельними машинами.
Грунтові умови
В районі будівництва автомобільної дороги переважають чорноземи степів і лісостепів, що обумовлює необхідність проведення рекультивациї земель. Грунт міцевості – суглинок легкий – придатний для влаштування насипу земляного полотна при найменшому піднятті низу дорожнього одягу над рівнем короткочасно стоячих вод – 1.1 м. Рослинний шар грунту придатний для укріплення укосів насипів і виїмок.
Рослинність
В районі прокладання траси автомобільної дороги немає лісів, але в понижених місцях (балках) є окремі невеликі ділянки лісу малої густоти . Переважають широколисті породи дерев, які переважно знаходяться на заплавах рік і придатні для промислової заготовлі і задоволення потреб будівництва в древесині і пиломатеріалах. Є також кущі, придатні для влаштування снігозахисних посадок і декоративного озеленіння дороги.
Гідрологія і гідрогеологія.
Загальний похил місцевості і рел’єф в цілому забезпечують стік і випаровування поверхневих вод після ливнів. Є окремі місця з довгостроковим стоянням поверхневих вод. Грунтові води залягають на глибині 3.5 і більше метрів і не впливають на хід виконання будівельних робіт. В періоди весіннього сніготанення і після ливнів спостерігається переповнення деяких мілких річок і струмків. Деякі з котрих в жаркий період року пересихають.

Інженерна геологія
В районі будівництва розвідані поклади граніта, вапняка, мергеля, каоліна, гіпса, кварцевого піску. Четвертинні відкладення представлені глинами и пісками.
Зсуви, зпливи і обвали, загрожуючі дорожнім спорудам в районі будівництва, не спостерігаються.