Природньо-кліматичні умови району будівництва автомобільної дороги Iвано-Франкiвської області

Загальна характеристика клімату
Район будівництва автомобільної дороги розташований в Iвано-Франкiвській області, що відповідає III дорожньо-кліматичній зоні. Клімат помірно-континентальний. Середня температура самого теплого місяца (липня) близько +21С, самого холодного (січня) –4, –5С. Середньорічна кількість опадів складає 450 – 550 мм. В районі будівництва переважають вітри північно-східні (зимою) і південно-східних (літом) напрямків, швидкість котрих досягає 15–18 м/с. Висота снігового покрову досягає 60 см. Глибина промерзання грунту складає в середньому 40–50 см. В середньому за рік спостерігається 16 днів з заметілями, туманами, сильними вітрами та ливнями, перешкоджаючими веденню робіт.

Рел’єф місцевості
Район будівництва переважно розташований в слабогорбистій місцевості, розрізаної балками ы ярами. Північна частина району будівництва розташована височини. Найнижча відмітка місцевості района будівництва дорівнює -138.9 м, найвища – 221 м.
В цілому по своїм характеристикам рел’єф місцевості району будівництва не утруднює виконання дорожніх робіт дорожньо-будівельними машинами.

Грунтові умови
В районі будівництва автомобільної дороги переважають бурі грунти лісових широколистих лісів, а також знаходяться і чорноземи лісостепів, що обумовлює необхідність проведення рекультивациї земель. Грунт міцевості – суглинок легкий – придатний для влаштування насипу земляного полотна при найменшому піднятті низу дорожнього одягу над рівнем короткочасно стоячих вод – 1.1 м. Рослинний шар грунту придатний для укріплення укосів насипій і виїмок.

Рослинність
В районi прокладеення траси автомобільної дороги трапляються ділянки лісу середньої густоти. Переважають хвойні породи, придатні лля промислової заготiвки і задоволення потреб будівництва в древесині і пиломатеріалах. Є також кущі, придатнi для влаштування снігозахисних посадок і декоративного озеленіння дороги.

Гідрологія і гідрогеологія.
Загальний похил місцевості і рел’єф в цілому забезпечують стік і випаровування поверхневих вод після ливнів. Є окремі місця з довгостроковим стоянням поверхневих вод. Грунтові води залягають на глибині 3 і більше метрів і не впливають на хід виконання будівельних робіт. В періоди весiннього сніготанення і після ливнів спостерігається переповнення деяких мілких річок і струмків. Деякі з которих в жаркий період року пересихають.

Інженерна геологія
В районі будівництва розвідані поклади граніта, вапняка, мергеля, каоліна, гіпса, кварцевого піску. Четвертинні відкладення представлені глинами и пісками.
Зсуви, зпливи і обвали, загрожуючі дорожнім спорудам в районі будівництва, не спостерігаються.