Природньо-кліматичні умови району будівництва автомобільної дороги Донецької області

Загальна характеристика клімату
Район будівництва автомобільної дороги розташований в Донецькій області, що відповідає IІІ дорожньо-кліматичній зоні. Клімат помірно-континентальний. Середня температура самого теплого місяца (липня) +20С, самого холодного (січня) –4, –5С. Середньорічна кількість опадів складає 450 – 550 мм. В районі будівництва переважають вітри північно-східних (зимою) і південно-східних (літом) напрямків, швидкість яких досягає 18–25 м/с. Висота снігового покрову досягає 70 см. Глибина промерзання грунту складає в середньому 30–50 см. В середньому за рік спостерігається 15 днів з заметілями, туманами, сильними вітрами та зливами, перешкоджаючими веденню робіт.
Рель’єф місцевості
Район будівництва розташований переважно в слабогорбистій місцевості. Північна частина району будівництва розташована на підходах до Придніпровської низовини. Найнижча відмітка місцевості району будівництва дорівнює -141.7 м, найвища – 262 м.
В цілому по своїх характеристиках рель’єф місцевостісті району будівництва не ускладнює виконання дорожніх робіт дорожньо-будівельними машинами.
Грунтові умови
В районі будівництва автомобільної дороги - бурі грунти лісових широколистих лісів, а також знаходяться і чорноземи лісостепів, що обумовлює необхідність проведення рекультивації земель. Грунт міцевості – суглинок легкий – придатний для влаштування насипу земляного полотна при найменшому піднятті низу дорожнього одягу над рівнем короткочасно стоячих вод – 1.2 м. Рослинний шар грунту придатний для укріплення укосів насипів і виїмок.
Рослинність
В районі проходження траси автомобільної дороги трапляються ділянки лісу середньої густоти. Переважають широколистні породи, придатні для промислової заготовки і задоволення потреб будівництва в деревині і пиломатеріалах. Є також кущі, придатні для влаштування снігозахисних насаджень і декоративного озеленення дороги.
Гідрологія і гідрогеологія.
Загальний похил місцевості і рель’єф в цілому забезпечують стік і випаровування поверхневих вод після злив. Є окремі місця з довгостроковим стоянням поверхневих вод. Грунтові води залягають на глибині 2 і більше метрів і не впливають на хід виконання будівельних робіт. В періоди весеннього сніготанення і після ливнів спостерігається переповнення деяких мілких річок і струмків, деякі з них в жаркий період року пересихають.

Інженерна геологія
В районі будівництва розвідані поклади граніту, вапняку, мергелю, каоліну, гіпсу, кварцевого піску, залізних руд. Четвертинні відкладення представлені глинами и пісками.
Зсуви, зпливи і обвали, загрожуючі дорожнім спорудам в районі будівництва, не спостерігаються.